Банкеръ Daily

Управление и бизнес

От 19 декември Австрия въвежда нов режим за влизане в страната

Австрия въведе задължителна декларация за транзитно преминаващите през нейната територия, включително за българските граждани. Така те потвърждават, че незабавно ще напуснат страната без да спират, за което следва да приложат и съответни доказателства – самолетен билет, автобусен билет, билет за влак и други подобни.

От 19 декември влизането в Австрия, в контекста на COVID-19, от държави от Европейския съюз, които не попадат в приложение А, включително и България, ще става при нов режим, съобщиха от Министерството на външните работи.
Лицата са задължени да декларират, че влизат в 10-дневна карантина. За целта при пристигането си те трябва да представят попълнени приложения E и F, в които описват къде ще останат по време на карантината. Най-рано на 5-тия ден те биха могли да се освободят от карантината след негативен резултат от извършен на място молекулярно-биологичен PCR или антигенен тест.
Предвидени са изключение от посочени по-горе режим, но само при представяне на негативен резултат от молекулярно-биологичен PCR тест или антигенен тест не по-стар от 72 часа при пристигането. Изключенията ще се отнасят за следните групи лица:

1. Хуманитарни сили;

2. Лица, които пътуват със служебна цел;

3. До един придружител на лице, което пътува по медицински причини;

4. Лица, които пътуват, за да могат да присъстват на съдебни или други задължителни административни производства;

5. Трети лица, когато разполагат с идентификационен документ по раздел 95 от Закона за полицията за чужденци от 2005 г.,BGBl. I No 100/2005.

В държавите, попадащи в приложение А, от които в Австрия се влиза без ограничения към момента са изброени: Австралия, Финландия, Ирландия, Исландия, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южна Корея, Уругвай, Ватикана.

 

Австрия

е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на България. Към края на 2019 г. преките чуждестранни инвестиции от тази държава у нас възлизат на 4.22 млрд. евро, с което страната се подрежда на второ място (след Нидерландия) по този показател. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната ни за януари – октомври тази година са от Нидерландия (473.5 млн. евро) и Австрия (211.8 млн. евро). 

За деветте месеца на тази година стокообменът между двете страни е на стойност 1.96  млрд. лева, като леко намалява заради по-ниските износ и внос. Експортът от България е намалял с 2.4%, като той е в размер на 780.2 млн. лева. Спад има и при импорта на стоки от Австрия - с 3.6%, който е за 1.18 млрд. лева. А това формира отрицателно търговско салдо от 405 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във