Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСВОБОЖДАВАТ ВНОСА НА МАШИНИ ОТ ДДС

Освобождаването на вноса на инвестиционни стоки от ДДС е една от сериозните преференции, предложени от кабинета. Процедурата за това обаче е претърпяла сериозно изменение спрямо първоначално предложената и е станала доста сложна. Преди да получи разрешение да осъществи вноса, вносителят ще трябва да изпълни редица условия, а инвестиционният проект, за който са предназначени внасяните стоки, е необходимо да бъде одобрен от министъра на финансите. Министърът ще слага парафа си, ако проектът е със срок на изпълнение една година, размерът на инвестициите е поне 10 млн. лева и се предвижда създаването на повече от 50 нови работни места. При издаване на одобрението ще се отчитат и финансовото състояние на вносителя, оценено от регистриран одитор, както и представените гаранции, доказващи възможностите му да осигури финансирането на проекта. След като получи одобрението на министъра и ако няма просрочени задължения към бюджета, общината, НОИ и здравната каса, изпълнителят на проекта ще кандидатства в териториалната дирекция за окончателно разрешение да не плаща ДДС за внасяната стока. Получилият министерско разрешение не само ще бъде освободен от налога, но и ще има право на данъчен кредит за пари, които не е внесъл. Причината за това е, че вносителят на подобни стоки получава правото сам да начислява данък, но не го плаща. А след като го е начислил, има право и на данъчен кредит. И точно тази недомислена постановка дава възможност за злоупотреби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във