Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСВОБОДИХА ОТ ДАНЪЦИ ДОСТАВКИТЕ ЗА US БАЗИТЕ У НАС

Чаканият повече от година проект за допълнителни споразумения, които да регламентират редица спорни въпроси около ползването на американските бази у нас, е вече факт. С решение на правителството от сряда (13 февруари) бяха премахнати и последните неясноти около пребиваването на янките на полигона Ново село, летищата Безмер и Граф Игнатиево и логистичната база в Айтос. А те не бяха малко.
Междуправителственото споразумение със САЩ за военно сътрудничество, което подписаха вицепремиерът Ивайло Калфин и държавният секретар Кондолиза Райс при посещението в България на президента Джордж Буш на 28 април 2006 г., тогава така и не даде отговор на въпроса за статута на американците у нас. Не бе ясно и как ще се извършва изграждането на инфраструктурата в базите. Не на последно място не бе изяснен начинът, по който ще става логистиката.
Според сегашния проект за споразумения всички доставки за американските бази у нас ще бъдат освободени от данъци и ще се ползват от данъчни облекчения. Това бе може би най-желаната новина за българските фирми, които възнамеряват да снабдяват съюзниците с храни, дрехи, горива и оборудване. Освен това американците ще заплащат ползваните от тях битови услуги, както и присъединителните такси към дружествата доставчици. Българската и американската страна ще си поделят общите разходи съобразно ползването.
Проектът на споразумение урежда още митническия контрол и митническото оформяне при внасяне и изнасяне на стоки за лични и за официални нужди, което ще става съгласно българските и европейските митнически норми.
Документът предвижда също силите на САЩ да разработват проекти и да извършват строителство в базите в съответствие с българското законодателство и стандарти, както и да развиват и поддържат за своя сметка генерални планове за четирите военни обекта. Българските и американските въоръжени сили съвместно ще развиват инфраструктурата в тях.
В приетия от правителството документ се посочва още, че янките ще ползват цивилна охрана, наета след съгласуване с българските власти и лицензирана у нас. Тя ще се грижи за опазването на военните самолети, вертолети, кораби и имущество.
Договорено е уреждането на претенции да се осъществява съгласно българското материално и процесуално законодателство. Посочени са формалните изисквания за предявяване на искове от трети страни. Предвижда се още изплатените от Министерството на отбраната обезщетения на пострадалите лица да бъдат възстановявани от американците. Американската военна полиция ща предприема необходимите мерки за поддържане на реда и дисциплината спрямо членовете на дислоцираните у нас сили на САЩ. Чрез тези текстове неяснотата около юридическия статут на американските военни у нас бе разсеяна напълно.
Командването на обектите и съоръженията ще бъде българско, а на американско подчинение ще бъдат само разположените в базите US военнослужещи и оборудване. По отношение на ученията, провеждани на българска територия, е предвидено американците да предоставят в определени срокове план, който да бъде одобряван от българската страна. Българският и американският командири ще разработват заедно план за действие при извънредни ситуации, както и планове за оценка и гарантиране на подходящото ниво на сигурност на ключова инфраструктура.
За прилагането на споразумението ще бъде изградена Съвместна комисия. Тя ще следи за операции и планиране на учения; за сигурността; ще се грижи за недвижимото имущество и управление на недвижима собственост и т.н. Комисията ще провежда консултации и ще дава указания по въпроси, свързани с прилагането на рамковия договор. Решенията в нея ще бъдат вземани с консенсус.
Предстои документът да бъде ратифициран и от американска страна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във