Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Осветлението в Южния парк се оказа незаконно

Осветлението в Южния парк в София се оказа, че е изградено, но без необходимите строителни книжа. Това става ясно от съобщение на районната дирекция на Националния строителен контрол след извършена проверка на обекта.

При проверката, която е вследствие на получен сигнал за незаконно строителство, Столична община не е представила разрешение за строеж, одобрен проект протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, както и заверена заповедна книга. Освен това няма и строителен надзор.

В отговор на официално запитване отправено от РДНСК София, главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е посочил, че в отдел "Архивно обслужване и дигитален архив" при НАГ няма одобрен проект и разрешение за строеж за "Основен ремонт на алейно осветление на Южен парк".

"В рамките на проверката е установено, че през 2018 г. е бил подаден също сигнал във връзка със строежа. Тогава РО НСК (по настоящем РДНСК София) е извършила първоначална проверка, в хода на която не са били събрани необходимите документи, относими към извършващото се строителство", се казва в съобщението на РДНСК.

Според представен от Столична община протокол от юли 2018г., съставен от участниците в строителството (Столична община, ДЗЗД „Улично осветление СМ“ и районната администрация), са изпълнени и приети следните видове строително-монтажни работи: демонтирани са 53бр. стари тръбни стълбове с височина 5м.; направа на изкоп за нова канална мрежа с кабелна линия с дължина около 2.35км.; изградени кабелни шахти за алейното осветление с рамка и капак – 122бр. и монтирани нови железотръбни стълбове до 6м./височина/ - общо 107бр.

Проверката на РДНСК София заключи, че строежът, който е трета категория, е извършен без одобрен инвестиционен проект и без разрешение за строеж. Те са задължителни при извършването на основен ремонт според разпоредбите на Закон за устройство на територията.

"Предвид установените нарушения на посочените нормативни разпоредби, РДНСК София връчи на Столична община констативен акт, който е основание за започване на административно производство по реда на Закона за устройство на територията", се казва още в съобщението на националния строителен контрол.

Припомняме, че последният мащабен ремонт на парка е на стойност 2 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във