Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Оставаме в очакване на нов мост над река Дунав

България ще разполага с държавен авиационен оператор за медицински и специализирани операции. До този момент нямаше изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. През есента се очаква да бъдат закупени на лизинг два хеликоптера за обучение. На по-късен етап е предвидена доставката на още 6 хеликоптера за спешна медицинска помощ. Това стана ясно от отчета на дейността на екипа на министъра на транспорта и съобщенията.

Осигурени и отпуснати са 60 млн. лева за компенсации на въздушните превозвачи за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Министерството е започнало и процеси по оздравяване на търговските дружества и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на ведомството чрез изготвянето на цялостна визия за нов мениджмънт. Това пк се правело, за да се използват ресурсите на всяко едно от тях по най-ефективен и ефикасен начин за осигуряване на финансова стабилност, както и внедряване на нови технологии в системата. Например, оптимизиране на разписанията, системата за онлайн издаване на билети в „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

През тази година е постигнато споразумение с концесионера на „Летище София“ да възстанови инвестиционната програма в пълен размер, и да започне важните инвестиции още тази година.

Според отчета на транспортното министерство се подобрява трансграничният трафик – сухопътен, въздушен и воден. Като един от основните приоритети на правителството целта е по-бързо придвижване на пътници, стоки и товари на изток, запад, север и юг, както и отваряне на повече транспортни връзки със съседните държави, Европа и Азия. В тази посока може да се посочи предстоящото възстановяване на фериботната връзка между България и Румъния - Русе-Гюргево.

След близо 30-годишно прекъсване държавният оператор „Пристанище Бургас“ ЕАД е подписал договор за фериботна линия Бургас-Батуми-Бургас, България-Грузия. Уточнява се, че честотата на ферибота ще бъде веднъж седмично и е от типа RO-PAX (пасажери и товари).

Друго нещо, което е важно за разширяване на транспортната свързаност на страната ни, ако се случи, е договореното с румънската страна едновременно да се започнат предпроектните проучвания за строеж на 5 нови моста над река Дунав.

От години вече се говори за ново такова съоръжение при Силистра-Кълъраш, Свищов-Зимнич, Никопол-Турну Мъгуреле, Оряхово – Бекет, както и втори мост пре Русе-Гюргево. Това е било записано и в Меморандум между България и Румъния още от 2019 година.

По взаимна договореност всяка от съседните страни ще посочва мястото за строеж на нов мост. Второто съоръжение при Видин бе българско предложение, така че сега румънците ще изберат новото място.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във