Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Останали вкъщи вече нямаме нужда от официално облекло

И през тази година шивачите на мъжки костюми - сака, панталони, съобщават за негативни последици от наложените противоепидемичните мерки. Производството на основните артикули в асортимента на плевенската фабрика "Мизия 96" АД е силно намаляло. А приходите от основната дейност са над два пъти по-ниски. За развитие и модернизиране на производството предприятието е получило през първото тримесечие финансиране по оперативни програми на ЕС в размер на 15 хил. лева и приходи от правителството по програмата 60:40 в размер на  1.34 млн. лева.

Търсенето на този тип облекла остава все още ниско - и заради свитата бизнес дейност, и заради отлагането на много панаирни и изложбени събития. Търсенето остава ниско. 

Ковид-19 оказва негативен ефект върху свободното движение на стоки и като следствие това затруднява изпълнението на търговските договори за експорт на стоки в ЕС и в трети страни, или пък върху броя на поръчките. "Мизия 96" е експортно-ориентирано предприятие, което изнася готови шивашки изделия, като основните му пазари са в Европа. 

В последните месеци дейността на фирмата е под влияние на  променените предпочитания на клиентите - останали вкъщи те няма нужда от официално облекло, а интересът им се насочва към по-спортни стоки. Това пък намалява броя на произведените дрехи и приходите от продажби. Ситуацията поражда несигурност в ритмичното натоварване на мощностите. 

Ограничителните мерки са причината за спрени доставки на материали за производство от клиент от Германия, нидерландската фирма "Ван Гилс" пък е прекратила дейността си в страните от ЕС, включително и "Мизия 96". Като следствие от това се е наложило и временно спиране на работа от голяма част от персонала на фабриката - поради липса на поръчки или за опазване здравето на хората. При разрастване на пандемията са възможни сътресения при работата на фирмата, предвид силната обвързаност с международния пазар. Всяко арантиране на персонала ще се отразява зле на производствено-търговската дейност. А този риск няма как да бъде управляван.

И като следствие от всичко това оперативният финансов резултат за първото тримесечие на "Мизия 96" АД е загуба от пет хиляди лева. Намалялата дейност е свила и разходите по дейността.

Вземанията на фирмата от клиенти са за 1.77 млн. лева, а самата тя дължи на доставчици и клиенти 407 хил. лева.

Дружеството се контролира от "Мизия-95" АД, което има дял от 65.07% и Христофор Петков Дочев (председател на съвета на директорите) - 13.62% от книжата с право на глас. Останалите акции са собственост на малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във