Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Основна информация за сателитната система за таксуване в България

От 1 март пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т, които се движат по платени участъци в България, ще плащат за ползването им такса на база изминато разстояние – тол. Тол таксата заменя електронната винетка за тежкотоварните камиони и автобусите.

Таксите за изминаване на 1 км са диференцирани в съответствие с общата технически допустима максимална маса на пътното превозно средство, екологичния му клас, както и категорията на пътя. Общата дължина на пътищата, за които тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона ще плащат тол такси при стартирането на тол системата, е 3 115 км. Това са 803 км автомагистрали и 2 312 км пътища първи клас.

Изборът на сателитна технология позволява на България да събира такси по цялата национална пътната мрежа, включително и пътища от по-нисък клас. Държавата трансферира на свои партньори – частни компании, риска, свързан с първоначалната инвестиция за търговското опериране на системата. Частни фирми трябва да инвестират в бордови устройства, системи за комуникация и обмен на данни с тол системата, откриване и поддържане на хиляди пунктове за продажба и доставка на устройства до клиенти.

Договор за таксуване с бордово устройство може да се сключи с дружество национален доставчик на услуги, което предлага тол услуги. То ще предостави бордово устройство за всеки от камионите или автобусите, чрез което ще се отчитат изминатите тол сегменти. Условията и периодичността на плащането ще зависят от клаузите в договора.

В случай че превозното средство разполага с  GPS тракер и собственикът желае то да бъде използвано и за тол таксуването, следва  да провери дали фирмата, която е предоставила GPS тракера, има договор с дружество национален доставчик на услуги. Ако има, може да се сключи договор за тол таксуване със съответното дружество. За ползването на бордови устройства и GPS тракери информация предоставят партньорите на АПИ – Националните доставчици на услуги за тол таксуване. Регистърът на компаниите, които имат договори с АПИ, е в раздел „За нас“ на сайта www.bgtoll.bg.

За плащане на тол такси превозвачите с по-малък автопарк могат да се възползват от т.нар маршрутна карта. Маршрутната карта е предплатена услуга – избира се начална и крайна точка на маршрута, както и до четири междинни точки, по желание. Може да се активира до 23:59 ч. на деня, следващ покупката, ако потребителят не е регистриран в системата, и до седем дни предварително – ако потребителят е регистриран с електронен адрес. Шофьорът разполага с 24 часа от момента на активирането на маршрутната карта, за да премине заложения маршрут като следва строго избраните точки.

Маршрутната карта ще може да се купи от познатите канали, от които се предлагат е-винетки:

– сайтът на Националното тол управление www.bgtoll.bg

- мобилното приложение BGTOLL

- терминалите за самотаксуване, обозначени с логото на BGTOLL –

- на гишетата в 27 областни пътни управления в страната

- в пунктовете за продажба, обозначени с логото на BGTOLL , на основните гранично контролно-пропускателни пунктове – ГКПП „Калотина“, ГКПП „Капитан Андреево“, ГКПП „Кулата“, Дунав мост – Русе, Дунав мост – Видин, ГКПП „Силистра“, ГКПП „Станке Лисичково“ и ГКПП „Илинден“.

След старта на тол системата на 1 март 2020г. тежките превозни средства ще бъдат оборудвани с бордови устройства и GPS тракери. До края на годината теоретично всички тежкотоварни превозни средства могат да шофират с електронни устройства. В първите месеци от експлоатацията на тол системата в България се очаква заедно с локалните бордови устройства да се осигури и интеграция на международно валидни бордови устройства, работещи на територията на Европейския съюз.

Неразделна част от всяка тол система е ефективното правоприлагане. В случай че превозното средство се движи по платената мрежа без предварително купена маршрутна карта за съответния участък или без да е оборудвано с бордово устройство или валиден GPS тракер или същите не са включени и не предават данни в реално време, електронната система ще отчете това нарушение. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на компенсаторна такса, което може да стане на място с банкова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява на нарушителя да избегне административно наказание за конкретното нарушение.

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна такса, му се съставя акт за установяване на административно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. максимален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи от общата технически допустима максимална маса на превозното средство и екологичната му категория.

 В този случай компенсаторната такса може да се плати в 14-дневен срок по банков път като задължително в платежното нареждане се посочва номерът на АУАН. Ако и това не се случи, нарушителят получава наказателно постановление и дължи глоба.

Телефонът на Контактния център е 0700 10 876.

Facebook logo
Бъдете с нас и във