Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОСИГУРОВКИТЕ СА СРЕД НАЙ-ДОБРИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Парите, вложени в допълнително доброволно осигуряване, са една от най-изгодните инвестиции. Това стана ясно, след като управление Осигурителен надзор към Комисията за финансов надзор оповести окончателните резултати за доходността, която пенсионноосигурителните дружества са разпределили по индивидуалните партиди на клиентите си за 2002 година. Във всички фондове (доброволен, универсален и професионален) на 8-те дружества реализираният доход надвишава инфлацията за същия период, както и основния лихвен процент и средния лихвен процент по едногодишните срочни банкови депозити. Това означава, че хората, възползвали се от миналогодишния данъчен режим по отношение на вноските за пенсионно осигуряване (те бяха изцяло необлагаеми, а от 1 януари 2003 г. данъчната база вече се намалява до 10% от брутния доход), определено са направили удар. Най-добра възможност (усреднено по трите фонда) за това е предоставило ПОД Лукойл Гарант България, следвано от Доверие и Ай Ен Джи. (Вестник БАНКЕРЪ съобщи това още миналата седмица.)В универсалните пенсионни фондове минималният разпределен по партидите доход е 9.38% (в Алианц България). Максимумът пък е в същия фонд на ЛУКойл Гарант - почти 18 процента. За разглеждания период инфлацията е била 3.80%, средногодишният основен лихвен процент (ОЛП) е 3.96, а средният лихвен процент по едногодишните срочни банкови депозити е 5.34 процента. Минималното равнище на доходността, получена от инвестиране на средствата на професионалните пенсионни фондове (определена от Бисер Петков, шеф на управление Осигурителен надзор), е 6.47 процента. Резултатите показват, че всички пенсионноосигурителни дружества са се представили качествено и са я превишили (положителната разлика е между 2.95 и 5.62 пункта). Най-висок доход ще предостави на клиентите си професионалният фонд на ЛУКойл Гарант - 12.09%, следван на косъм от Ай Ен Джи с 11.95%, и Доверие - с 11.59 процента. Фондовете са прескочили нивото на инфлацията различно - между 3.85 и 6.45 пункта, а спрямо средногодишния ОЛП са били по-доходни - в диапазона 5.46 до 8.13 пункта. Най-ниският доход, разпределен по индивидуалните партиди на граждани в доброволните пенсионни фондове (в ПОК Съгласие - 7.03%), превишава инфлацията с 4.45 пункта, а ОЛП - с 5.42. Вложението в ЛУКойл Гарант е било по-изгодно от това в банките с 13.99 пункта (спрямо ОЛП) и с 12.61 (спрямо средния лихвен процент по едногодишните срочни депозити). Реализираната от ЛУКойл доходност е 11.55 процента. На второ място е доброволният фонд на Доверие (11.10%), а на трето и четвърто с минимална разлика - Сила (10.36%) и Ай Ен Джи (10.34 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във