Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още пари за подпомагане на лозаро-винарския сектор

От 12 до 20 септември отново ще се приемат документи за предоставяне на финансова помощ по мярката „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Това ще е последния прием на многогодишни проекти в изтичащия програмен период 2019 - 2023 година.

Въпросната мярка стана част от Националната лозаро-винарска програма през 2019 г., когато беше отворен първият прием.

От Държавния фонд „Земеделие“ съобщават, че смятат да приключат обработката на проектите до края на декември. Финансиране ще има за закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други.

Европейското финансиране по подадените проекти за микро-, малки и средни предприятия ще е до 50 на сто. За големите, с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители евро, подкрепата ще е 25%, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители ще могат да получат 15 процента. Оставащата част от разходите ще е за сметка на самите фирми.

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 800 000 евро, уточняват от фонда. Максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. за един кандидат е 2 000 000 евро.

Документи по мярката могат да се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на ДФ „Земеделие“, отдел „Вино, промоционални програми и лицензии“, след предварително записан час.

Facebook logo
Бъдете с нас и във