Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още над 6,7 млн. лв. за хотелиерите, приютили украински бежанци

Министерският съвет прие да бъде отпусната допълнително помощ за одобрени кандидати по "Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България". Правителството одобри също допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по програмата. Плащането по настоящето решение на правителството е в общ размер на 6 729 939,80 лв., съгласно приложения Списък № 11, неразделна част от проекта на Решение.

С приемането на настоящия проект ще бъде дадена възможност да бъде одобрена и изплатена помощ по общо 300 броя подадени заявления от лица, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 507 519 нощувки, вкл. в някои места на настаняване и предоставяне на изхранвания (закуска, обяд и вечеря) на бежанци в периода, обхващащ времето от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения за целите регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полици" при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във