Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още две територии у нас са обявени за защитени

Министърът на околната среда и водите Асен Личев подписа заповеди за обявяване на две нови защитени територии - природна забележителност "Остър камък" и защитената местност "Гората на Боряна", съобщи министерството.

Природна забележителност "Остър камък" се намира в землището на село Остър камък, община Харманли, област Хасково. Площта е 90.325 дка. Целта на опазване e характерни и забележителни скални образувания.

Защитената местност "Гората на Боряна" е разположена в землището на село Енина, община Казанлък, област Стара Загора и е с обща площ 348.417 дка. Предмет на опазване са крайречна гора и съхраняване на ценни местни видове за българската флора и фауна по поречието на река Енинска.

Предстои обнародване в "Държавен вестник".

Facebook logo
Бъдете с нас и във