Банкеръ Daily

КЕВР:

Още две енергийни дружества ще търгуват с природен газ

На закрито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решения за издаване на лицензии за осъществяване на дейността „търговия с природен газ“ на още две енергийни дружества - „АИК Енерджи Румъния“ и „ДХТ Интернешънъл“.
По силата на законовите изисквания след 1 октомври търговията с природен газ ще може да се извършва единствено въз основа на издадена лицензия.

С приетите решения общият брой на енергийните дружества, на които комисията досега е издала лицензии е 32.

След извършен обстоен правен, икономически, финансов и технически анализ на възможностите на всяко дружество-заявител да извършва дейността „търговия с природен газ“ в съответствие със законовите изисквания, в решенията на КЕВР се посочва, че исканите лицензии следва да бъдат издадени за срок от 10 години.

Мотивите за този срок са с оглед развитието на пазара на природен газ в България и в региона, което е изключително динамично и това не дава възможност да бъде направена реалистична прогноза на пазарната адекватност на компания, оперираща на този пазар, за период по-дълъг от десет години. Този срок е и в контекста на политиката на Европейския съюз за насърчаване на развитието на възобновяемите енергийни източници като алтернативи на изкопаемите горива, особено нефт и газ, както и за подкрепа на декарбонизацията и използването на възобновяеми енергийни източници.
На отделно заседание комисията прие решения, с които одобри бизнес плановете на двете дружества.

През последните месеци цената на природния газ в Европа преодолява рекордни върхове, а вчера "Булгаргаз" обяви прогнозна цена на природния газ за декември от 106.96 лева за мегаватчас или 54.67 евро за мегаватчас (MWh). Прогнозната цена се обявява по силата на изискванията на Закона за енергетиката.

В съобщение, разпространено до медиите, от газовото дружество уточняват, че в прогнозната цена не са калкулирани цените за достъп и пренос, както и акциз и ДДС.

"Прогнозната цена за декември 2021 г. е изготвена на база прогнозните стойности на ценообразуващите компоненти към 11.10.2021 г. За сравнение, прогнозната цена на европейските газови пазари (към 11.10.2021 г.) за доставки през декември 2021 г. е в приблизителен размер на 86 EUR/MWh или 168.20 лв/MWh." - посочват от компанията.

Окончателното предложение за утвърждаване на цена на природния газ ще бъде депозирано за утвърждаване от КЕВР на 1 декември, отчитайки котировките на ценообразуващите компоненти към 30 ноември, допълват от "Булгаргаз".

За сравнение - през октомври цената на природния газ е 94.54 лева за мегаватчас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във