Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още четири столични района със "зелени острови" за разделно събиране на отпадъци

След успешното реализиране на пилотен проект в район „Надежда“, при който са изградени „зелени острови“ за разделно събиране на отпадъци, Столична община планира да разшири тази система в още четири района. Системата ще бъде реализирана в 4 района: „Слатина“, „Подуяне“, „Овча купел“ и „Красна поляна“.

300 домакинства от квартал „Надежда“ вече изхвърлят разделно отпадъците си. Цветните контейнери са поставени в „зелен остров“ в междублоково пространство, а достъп до тях имат само участващите в проекта семейства.

"Желанието на Столичната община е да разшири проекта, тъй като гражданите и самите ние виждаме ползи от неговата реализация",  каза пред Радио София Лили Ангелова, директор на дирекция "Управление на отпадъците и контролни дейности". Тя обясни подробно как семействата, включени в проекта, участват в неговата реализация.

"Ползите от разделното събиране са чистият отпадък, който се събира, тъй като отсъстват примеси. Забелязва се драстично намаляване на общия смесен отпадък, отсъствие на рециклируеми отпадъци в него, количеството смесен битов отпадък, което се намира в контейнерите в близост до "зелените острови", също не се е увеличило", допълни Ангелова.

Лили Ангелова добави, че биоотпадъците са приоритетни за разделяне при източника, защото по този начин се запазва чистотата на отделените за рециклиране и компостиране материалите. "Разделното събиране на биоотпадъци също така пренасочва хранителните отпадъци, които понастоящем попадат в смесения отпадък. Така не само се спестяват средства, но и се произвежда зелена енергия, в съответствие с принципите на кръговата икономика. По този начин се спомага за преминаване към прилагане на политиката за устойчиво управление на отпадъците, насочена към превръщане на отпадъците в ресурс", обясни тя.

Facebook logo
Бъдете с нас и във