Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 8.8 млн. лв. за туроператори и турагенти от субсидията за сектора

Министерството на туризма е направило трето плащане към туроператори и туристически агенти, с което да бъдат компенсирани потребителите за неосъществени пътувания в периода 1 март - 31 декември 2020 година. Изплатени са безвъзмездни средства на още 161 дружества, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, като общата сума възлиза на 8 857 930 лева.

Най-малката сума от плащането, която ще бъде преведена, е в размер на 240 лв., а най-голямата достига над 1.113 млн. лева.

До момента общо финансираните предприятия са 396, а предоставените им средства - 24 002 293, 77 лева.

Помощта се отпуска от държавния бюджет и е на обща стойност 51 млн. лева. Това е една от мерките, предприети от Министерството на туризма за подпомагане на сектора за преодоляване на последиците от COVID-19.

Размерът на еднократно предоставяните безвъзмездни средства е 4 на сто от оборота без ДДС през 2019 г., оповестен във финансовия отчет съгласно Закона за счетоводството, като предоставената помощ е за компенсиране на загуби на туроператорите и туристическите агенти. Помощта трябва да се използва приоритетно за възстановяване на суми на пътници, чиито пакети са анулирани поради COVID-19 за същия период.

Кандидатстването по мярката продължава, като всички желаещи могат да подават документи за участие в процедурата  до 22 март. Подаването на заявленията за държавната помощ се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във