Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 58 млн. лв.получават Местните инициативни групи в страната

Допълнително 58 млн. лева получават Местните инициативни групи (МИГ) за развитието, поддържането и съхранението на местните общности на територията на страната ни. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков.

„Това са нови 914 000 лева за всяка инициативна група, които ще помогнат за икономическо-социалното развитие на общините“, подчертава министър Бозуков. Той уточни, че подходът "Водено от общностите местно развитие" е инструмент, който е доказал, че работи добре в различни условия и видове райони у нас.

Подходът приспособява политиката за развитие на селските райони към потребностите им. Според министър Бозуков целта е местните общности сами да определят приоритети си за развитие, след провеждане на широки консултации със заинтересовани страни от гражданския, неправителствения, стопанския и публичния сектор. "Защото местното население най-добре познава своите проблеми, нужди, приоритети и потенциал за развитие“, казва  аграрният министър.

Проф. Бозуков информира още, че предвиденият бюджет през следващия програмен период се очаква да бъде над 600 млн. лева. Средствата,  предвидени за неговото финансиране, са в размер на 10% от бюджета на Стратегическия план за развитие на земеделието и развитието на селските райони, както и по 2% от бюджетите на програми „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, „Развитие на човешките ресурси“, „Образование“ и „Околна среда“.

Екипите на МИГ с осигуреното финансиране развиват потенциала на регионите, в които работят, чрез инвестиции в местните икономики за подобряване на условията на живот, състоянието на околната среда, социални и образователни дейности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във