Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Още 450 млн. лв. отиват към схемата 60:40

С втората вълна на пандемията, правителството продължава с опитите си да спаси бизнеса, като удължи мярката за запазване на заетостта в икономиката 60 на 40 до края на годината. Макар че още в началото не всички бяха доволни от предложената схема, приета без консултации с бизнеса, с малки корекции в следващите месеци мярката стана малко по-приложима. Въпреки воплите на фирмите, че парите стигат бавно стигат до тях.

Всичко започна с

прословутото  Постановление № 55

от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено в решение на Народното събрание от 13 март 2020 година.

Първите плащанията по схемата бяха на 15 април. А мярката 60/40 в първоначалния й дизайн бе отворена за кандидатстване до 30 юни. Тъй като няма публични данни за направените разходи, трябва да се доверим на казаното от премиера Борисов, че в първия етап по мярката 60:40 са изплатени 130 млн. лева, които са запазили работните места на 150 000 души. Общо 17 000 е бил общият брой на заявленията за около 300 000 работни места.

Разширен обхват и облекчени условия

След това мярката 60:40 бе променена и и допълнително развита и действаше от 1 юли  до 30 септември. "С новия дизайн очакваме да обхванем отново 300 000 работни места и ще се изразходва 1 млрд. лева. Разширяваме обхвата ѝ - обхващаме и части от сферата на здравеопазването, частните ясли, СПА центровете. Включваме и кода за различни центрове за обучение.  Няма да има изискване в следващите три месеца работодателите да са платили данъците и осигуровките на работниците, но те трябва да бъдат декларирани като дължими, за да могат да бъдат събрани на по-късен етап," поясни през юли министърът на труда и социалната политика Деница Сачева.

Секторите "Транспорт", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Туризъм" бяха подпомогнати с допълнителни месечни компенсации за всяко запазено работно място. Към стимулиращите мерки се създаде и нова програма за наемане на безработни "Заетост за теб".

Редът за кандидатстване и размерите на субсидиите 60/40 останаха същите – за всеки осигурен се предоставят средства в размер на 60% от осигурителния доход за май 2020 г., както и 60% от дължимите осигурителни вноски. Запази се декларирането на спад в приходите на работодателя от 20% в предхождащия подаване на заявлението месец спрямо същия месец на предходната календарна година.

Средства за запазване на работните места на своите служители имаше и за работодатели, които са декларирали, но не са платили своите задължения към бюджета за 2020 година. "Очакваме новата мярка да запази заетостта на около 300 000 служители. За целта сме отделили 500 млн. лв.", обяви тогава министър Сачева. Предложението беше мярката да действа до 30 септември, но при необходимост да бъде удължена до края на годината.

Паралелно с нея въведоха и други две мерки в подкрепа на заетостта. По първата работодатели от секторите "Транспорт" и "Туризъм" могат да получат по 290 лв. за всеки работник в период на до 6 месеца. По този начин подкрепата от държавата за икономическите дейности в тези браншове стана в съотношение 80 към 20. Бюджетът на мярката е 40 млн. лв., които са осигурени по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Със средствата ще се запази заетостта за 22 000 души, пресметнаха управляващите. Според тях в месеците юли-септември над 160 000 работници са останали на работните си места, а изплатените средства по 60/40 са над 153 млн. лв. на 20 225 фирми.

Марката 60 на 40 ще действа до края на тази годината 

Промените в Постановление №151 на Министерския съвет от 7 октомври - третият поред дизайн на мярката 60:40, влязоха в сила със задна дата от 1 октомври. 

Предвид бавното възстановяване на икономиката от наложените принудителни мерки и евентуално продължаващо разпространение на COVID-19 в България, срокът за изплащане на компенсации на работодатели за запазване на работните места се удължи от 1 октомври до 31 декември тази година. Средства за запазване на заетостта при облекчените условия, определени за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство", могат да се изплащат и на работници и служители, осигурени в икономическа дейност с код 49.39 "Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде", от Класификацията на икономическите дейности. По новия дизайн на мярката за запазване на заетостта отпада изискването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 г. с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими. Условието е задълженията им към държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 година.

Размерът на подкрепата от държавата ще е равна на 60 на сто от осигурителния доход и 60 на сто от дължимите от работодателя осигурителни вноски за август 2020-а.  

Необходимите финансовите средства в размер на около 750 млн. лв. за реализиране на промените ще бъдат осигурени от фонд „Безработица“ на държавното обществено осигуряване. Очаква се ефектът от удължаване на мярката да се отрази в запазването на около 200 хиляди работни места, обявиха от правителството. Средствата за запазване на заетостта ще се изплащат след съответната нотификация от Европейската комисия.

Заявленията за изплащане на средства по Постановлението за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври, ще се разглеждат и финансират по досегашния ред.

"Всички пострадали предприятия от кризата могат да разчитат на подкрепата ни, като за нея сме предвидили 450 млн. лв. от Фонд "Безработица". До момента мярката 60/40 работи отлично, запазихме над 300 000 работни места, а с новия й дизайн ще сме помогнали на общо 500 000 души", обясни премиерът Бойко Борисов в началото октомври.

Хубаво е, че се предвиждат такива големи суми за подпомагане на бизнеса, но всъщност няма никаква отчетност до момента и няма публични данни колко пари са използвани и колко остават по програмата. Това се отнася и за всички други програми, които са обявени до момента. Можем да гадаем само - най-вероятно по схемата са изхарчени 550 млн. лв., тъй като обявеният бюджет бе в размер на 1 млрд. лева.

Както "Банкеръ" вече писа, правителството ще финансира схемата 60/40 със заем от Европейския съюз по програмата SURE. Заемът ще е в размер на 511 млн. евро. Максималният срок за погасяване на задължението е 15 години.  

На среща с представители на туристическия безс през седмицата социалният министър Сачева отбеляза, че министерството е отворено за предложения за промяна в дизайна на мярката 60:40 от началото на 2021 година.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във