Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 4 473 470 лева са предвидени за нови лозя у нас

Общо на 4 473 470 лева финансова помощ ще могат да разчитат лозарите по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 година. Заявления ще се приемат от 14 март до 1 април, уточниха от Държавен фонд „Земеделие“.

Ще се приемат документи за предоставяне на авансова помощ за тази година, които предвиждат краен срок за изпълнение на дейностите за подпомагане през финансовите 2023 и 2024 г., както и заявления с предвидено окончателно плащане за 2023 и 2024-и.

Документи по мярката се подават лично или чрез упълномощено лице в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие“ в София.

За финансова помощ по дейностите по тази мярка могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър, като производители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки.

Максималният размер на финансовата помощ от Европейския фонд за гарантиране на земеделието до 15 октомври тази година е в размер до 90% от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени и технологична карта към инвестиционния проект, сравнени с предоставени три оферти. От 17 юли 2020 г. за всяка операция, посочена в технологичната карта се предоставят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на оферента, срокът на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, цена в лева или евро с посочен ДДС.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подпомагат конверсия на сортовия състав на насажденията (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция), промяна на местонахождението на лозята (изкореняване, засаждане и изграждане на подпорна конструкция) и подобряване на техниките за управление на лозята.

Мярката „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е най-успешно прилаганата мярка от Националната лозаро-винарска програма. Интересът към нея от страна на производителите продължава да бъде висок. Прилагането й допринася за устойчивостта на конкурентоспособността и пазарната ориентация на стопанствата и обновяване на производствения потенциал в лозарството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във