Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 3 млн. лв. за представяне на виното ни в ЕС

От днес  за първи път в България ще има прием по мярката „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС), съобщиха от агроминистерството.

Мярката „Информиране в държавите членки“ се прилага за първи път в България и бюджетът ѝ за тази година надвишава 3 млн. лева. Основната й цел е  за информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол. Заедно с това ще запознае хората и със схемата на Европейския съюз за защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ) по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.

Мярката ще даде информация и за системата за качество, заложена от Европейския съюз. 

Допустимите за финансиране дейности са свързани с провеждане на информационни кампании в медиите, изработване на брошури, флаери, плакати, билбордове, създаване на уеб сайт, участие в изложение, панаири и фестивали.

За подпомагане по тази мярка могат да кандидатстват браншови организации на производители на вино, както и държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на този бизнес.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 хиляди лева годишно и два милиона лева за тригодишен период.

Винопроизводителите все още могат да подават своите проектни предложения и по мярката „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 година. Тя е за финансиране на различни дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и други.

През изминалата година лозаро-винарският сектор беше подпомогнат с над 60 млн. лв., отчете земеделският министър Десислава Танева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във