Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 20 млн. лв. за преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  се увеличава с 20 788 198,20 лева. Заповед за това е подписал заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев, който е и ръководител на Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020.

С това допълнително финансиране ще бъдат подпомогнати и съответно реализирани повече проекти по подмярката. Така ще се осигури възможност за разглеждане на проектни предложения, които са получили от Държавен фонд „Земеделие“ предварителна оценка между 66 и 69 точки по утвърдените критерии. 

С увеличението ще се даде възможност за подкрепа на инвестиции в модернизиране на преработвателните предприятия. Това пък ще позволи производство на нови и качествени продукти, по-ефективно използване на ресурсите и постигане на стандартите на ЕС, опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и други.

 Подпомагането по тази подмярка е насочено към осигуряване на по-пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини, което пък допринася за намаляване на суровинната уязвимост на секторите от хранително-вкусовата промишленост. По този начин се очаква да се постигне производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти и създаване на възможности за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара.

Не на последно място, чрез инвестиционната подкрепа, насочена към преработка на земеделска продукция, се създават предпоставки за осигуряване на устойчива заетост, включително на територията на селските райони у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във