Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 2 млн. лв. подкрепа за лозарите за събиране на реколтата на зелено

За стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането в лозаро-винарския сектор в сложната коронавирусна ситуация правителството взе някои антикризисни мерки. Една от тях е по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Определеният бюджет за нея е в размер на 2 млн. лева. Кризисната мярка се прилага за втора поредна година. А това е четвъртата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор /НППЛВС/ за периода 2019-2023 г., по която Държавен фонд „Земеделие“ приема документи за финансова 2021 година.

По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се финансира пълното ръчно отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната заявена площ се намалява до нула. Това се наложи заради свитото потребление с Ковид мерките и затварянето на граници, на търговски обекти на ресторанти и силно ограничената дейност на хотелите. Във винарните останаха непродадени количества вино, което попречи на събирането на нова реколта грозде.

От финансова подкрепа по мярката за събиране на реколтата на зелено могат да се възползват физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки. Не трябва да имат издадено от Изпълнителна агенция по лозята и виното удостоверение за право на участие по мярка.

Максималният размер на финансовата помощ, която кандидатите могат да получат, е до 70% от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от прилагането на мярката.

Важно условие за желаещите да получат помощ е, че за площи, за които е заявено подпомагане по мярка „Застраховане на реколтата“ не може да бъде предоставяна финансова помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ за една и съща финансова година. Това важи и за площи, за които е получено подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от НППЛВС за 2014-2018 г. и които попадат в мониторингов период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във