Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 15 млн. лв. за по-добри ВиК услуги

Малина Крумова.

Над 15.3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в проекта "Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК", съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Той се финансира по ОП "Околната среда 2014-2020" и е с продължителност от 54 месеца - до 16 септември 2020 година. По-добри ВиК услуги, модерна инфраструктура, рентабилни и самоиздържащи се оператори и информираност на обществото са целите на проекта

Реформата във ВиК отрасъла започна през 2009 г. с промени в институционалното управление и собствеността. Факт е че девет години по-късно все още говорим за нейното провеждане, което показва, че имаме още доста работа, която трябва да се свърши, за да се модернизира управлението на един от най-тежките и комплексни отрасли.

В рамките на проекта е сключено Споразумение за консултантски услуги със Световна банка, която е изготвила 10 доклада за развитие на отрасъла чрез оптимизиране на управлението и подобряване на качеството на предоставяните услуги. Според Ивайло Колев, старши ВиК специалист от Световната банка, България няма проблем с водоснабдяването на населените места, но имаме проблеми с изпълнението на сроковете по европейските директиви за изграждане на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. По тази причина в рамките на проекта банката разглежда варианта за насърчаване прилагането на ефективни индивидуални решения за пречистване в малки и отдалечени населени места, което би спестило средства от реализацията на големи и скъпи проекти.

По проекта ще бъде създадена и Електронна информационна система за ВиК услугите и регистър на ВиК операторите и асоциациите по ВиК и информационната система на водностопанските системи и съоръжения. В тях ще има данни за регионалните генерални планове, инвестиционните проекти и прединвестиционни проучвания. Ще се публикуват и данни за нивото на покритие с ВиК услуги и издадените разрешителни, данни за ВиК системите, бизнес плановете, състава и организационна структура на ВиК операторите. В регистъра за пръв път ще има и публична информация за вида на съоръженията, местоположението и собствеността им, предоставени права за стопанисване, поддържане и експлоатация, технически параметри и други.

(още по темата на стр.25).

Facebook logo
Бъдете с нас и във