Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 15 млн. евро за намаляване на морските отпадъци

България е черноморска страна. Икономиката ни също е тясно свързана с него - край Варна и Бургас са двете ни най-големи пристанища, около 15% от БВП се създава от туризма, като основен дял в него има именно морският туризъм, поддържаме търговски връзки с всички страни покрай Черно море. А това е сериозна причина да бъдем по-внимателни и грижовни към това морско пространство.

За това може да помогне програма "Околна среда и изменение на климата", която има бюджет от над 10 млн. лв., които са отделени за качеството на морската вода. И съвсем логично в Бургас бе един от информационните дни по поканата за подбор на проектни предложения по "Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци". Събитието е част от програмата "Опазване на околната среда и климатични промени" по Резултат 2 "Система за оценка, мониторинг и управление на морските води", съобщиха от пресцентъра на община Бургас.
Така бе дадено началото на една от първите схеми за намаляване на морските отпадъци в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. А тя е в подкрепа на националните политики за опазването на Черно море - директивата, ограничаваща употребата на пластмаса и инициативата на председателя на парламентарната комисия по околна среда Ивелина Василева за създаване на зони без използване на пластмаса, подкрепена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и концесионерите. "Преди летния сезон ще дадем нейния старт оттук, в Бургас. В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. страната ни постави фокус върху опазването на Черно море и извеждането му като приоритет в европейския дневен ред", отбелязва заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова.

Целта на тази малката грантова схема е да бъдат финансирани проекти, прилагащи инициативи за намаляване на количеството отпадъци в морската среда, включително обучения и повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води.

През тази година България е насочила усилията към опазването на уникалното богатство на Черно море, което пък ще ни даде възможност да развиваме качествен туризъм, рибарство и аквакултури и да направим нашите градове по-чисти и атрактивни. По данни на Европейската комисия между 150 хил. и 500 хил. тона отпадъци на година попадат в световните океани и морета. Затова на дневен ред са проблемите с микро пластмасите, които преминават и в нашия организъм. "И сме насочени към местните власти, които да включат активно гражданите да осъществяват тази политика", допълва заместник-министър Атанаска Николова.

Проектните предложения ще бъдат подкрепени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за 2014 - 2021 г., който предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн.

"Заплахата от замърсяване с полимерни отпадъци е много сериозна, защото те не се разлагат с времето, а само се разпадат на по-малки частици. В морска вода това се случва още по-бавно, а микро частиците попадат в морските обитатели, след което и в хората", разказва председателят на Общински съвет - Бургас проф. Севдалина Турманова.

Това са малки проекти, а резултатите им трябва да бъдат насочени към широката общественост чрез информираност, обучения и образователни кампании.

Над 15 млн. евро е общият бюджет на програмата, като 13 милиона е безвъзмездната финансова помощ за България. "Финансирането на проектите е в порядъка от 50 хил. до 150 хил. евро, а срокът за изпълнение може да е между 12 и 24 месеца. Крайният срок за кандидатстване е 31 март", съобщи Силвия Рангелова, ръководител на програма "Опазване на околната среда и климатични промени" в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Партньор по програмата е Норвежката агенция по околна среда, а периодът й за изпълнение е 2018-2024 година. Целта е намаляване на отпадъците в морската вода чрез информираност и образователни кампании. Важно е да има трансфер на доказан опит от държавите донори към държавите - бенефициенти. Проектни предложения могат да бъдат подавани само от общините от Черноморския район, най-вече от гледна точка на дейностите. Всяка община може да подаде само едно проектно предложение, а то трябва да бъде реализирани в партньорство.

Целта е намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и засилване на двустранните отношения между страните донори и страните - бенефициенти чрез финансиране на няколко приоритетни сектора, сред които околна среда, гражданско общество и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във