Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 134 км републикански пътища ще се ремонтират с пари от Брюксел

Още 134 км второкласна и третокласна републиканска пътна мрежа ще се финансира със спестения финансов ресурс и осигурените допълнително 40 млн. лв. от  оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектите са в списъка с пътни участъци, които се нуждаят от основен ремонт, още от стартирането на оперативната програма през 2015 г.

Увеличеният размер на средствата и спестения финансов ресурс предоставя възможност да бъдат рехабилитирани 6 отсечки от приоритизирания списък на Пътната агенция, с което ще се подобри пътната инфраструктура в регионитe.

Общата дължина на пътищата в приоритизирания списък на Пътната агенция  е 664 км. С допълнителните средства общият бюджет на предоставената безвъзмездна финансова помощ за ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна мрежа възлиза на 420,4 млн. лв. Предоставянето на допълнителен ресурс е след решение на Комитета за наблюдение на регионалната програма, с което размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедура „Регионални пътища“ е увеличен с 40 млн. лева.

Целта на тази процедура е да бъде подобрена свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници чрез строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и третокласни пътища.

С предоставения допълнителен ресурс ще се финансира рехабилитацията на следните 6 отсечки:

Път II-53 Поликраище - Елена – Сливен, с обща дължина 26,99 км, в областите Сливен и Велико Търново;

Път II-23 Русе – Кубрат, с обща дължина 46,7 км, в област Русе;

Път III-559 Полски градец – Тополовград – с.Устрем, с дължина 23,4 км, в област Хасково;

Път III-2077 Каблешково – Межден, с дължина 9,56 км, в област Силистра;

Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница, с дължина 18.8 км, в област Варна;

Обход гр. Оряхово – път II-11 Мизия - Оряхово - Крушовене, с дължина 8.76 км.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във