Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Още 1.2 млн. лева за подкрепа на производството на качествени семена у нас

"Растениевъдството е печеливш бизнес за България". Това пише в разработената от Съюза на градинарите през 2004 г. Стратегия за развитие на сектора у нас. Един бизнес на 300 г. обаче днес е в окаяно състояние. А страната ни внася и семена, и плодове и зеленчуци. Българските сортове са в немилост. Предпочитат се вносни, като по-евтини, но те не винаги са приспособени към българските почвени и климатични условия. Освен това според специалистите от тях може да си запазиш семена за ново засаждане само веднъж, най-много два пъти. И пак трябва да си купуваш. А известно е, че днес български сортове пшеница се отглеждат в Турция и в САЩ. В Румъния, например, работят само с български семена. А държавата е разпоредила всеки домат, който се консумира в страната, трябва да е произведен в Румъния. 

Като крачка в положителна посока може да се оцени решението на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Бюджет й е от 1.2 млн. лева за 2021 година. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) и от лицата със сключен договор за предоставяне на такива услуги с ИАСАС по силата на Закона за посевния и посадъчен материал.  Целта на това подпомагане е да насърчи производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Фонд „Земеделие“ отпуска средствата по схемата на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви и маточни насаждения; издаване на етикети; вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране; лабораторен анализ на проби семена по групи култури; извършване на последващ контрол на партиди семената, както и за окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

Субсидията е до 100% от разходите за извършените от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол услуги. Средствата се изплащат на три транша за една календарна година. Предстои фонд „Земеделие“ заедно с Министерството на земеделието храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във