Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Определени са шест области на въздействие в подкрепа на МСП

Проектът на "Национална стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г." вече е готова. Тя отне една година работа, свързана с проучвания, анализи и консултации с представители на МСП, докато се стигне до този вариант на стратегическия документ.

Малките и средните предприятия създават 65% от добавената стойност у нас и в тях са съсредоточени 75% от работните места в страната. Това е с около 10 процентни пункта повече от средното за ЕС равнище. Това е една от причините Министерството на икономиката да отделя толкова много внимание и ресурс за развитието и подобряването на конкурентоспособността на тези фирми. 

От друга страна, средната производителност на българските малки и средни предприятия е все още значително по-ниска от средната за Европейския съюз. Това е още една от причините, поради която подкрепата за повишаване на конкурентоспособността на МСП е ключова за икономическото развитие, отбелязва заместник-министърът на икономиката Яна Топалова. 

Според нея този проект е от изключителна важност, тъй като ще определи бъдещата политика за малките и средни предприятия през следващия програмен период и ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка 2021-2027 година. Тя ще се използва и за определянето на единни политически приоритети и мерки в подкрепа на МСП и подобряване на бизнес средата, особено по отношение на "Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Стратегията определя шест области на въздействие, които са изведени от европейската политика в подкрепа на малките и средни предприятия, Акта за малкия бизнес и Програмата за действие на европейските МСП:

•             Предприемачество;

•             Достъп до пазари;

•             Достъп до финансиране;

•             Дигитализация и умения;

•             Бизнес среда и по-добро регулиране;

•             Околна среда.

Всеки от тези приоритети включва между пет и седем мерки или общо 121 дейности, което показва амбициозните цели, които новият проект си поставя. За да е успешен той, обаче, ще е необходима изключително добра координация между отделните институции, програмите и организациите от неправителствения сектор.

 

Още 140 млн. лв. за микро и малки предприятия срещу последствията от COVID-19

Общо изплатените до момента безвъзмездни средства към българските фирми по Процедура "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" са в размер на 139 116 192 лева към близо 17 хиляди фирми. Това заяви министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който подписа преди седмица два договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020".

Договорите бяха за процедури за подкрепа на малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, с бюджет от 30 млн. лв.  и по процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти с бюджет от 10 млн. лева. Министерствата на туризма и на  транспорта са директни бенефициенти по процедурите за подпомагане. Основната цел на процедурите е да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия от двата сектора, които са от най-засегнатите от кризата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във