Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОПОЗИЦИЯТА ПРЕДРИЧА ЧИСТКА В ДКД

Намерението за създаването на нов регулаторен орган на мястото на Държавна комисия по далекосъобщенията (ДКД) предизвика най-много спорове при обсъждането на проекта за изменения на съобщителния закон в парламентарната Комисия по транспорт и телекомуникации. Предвижда се ДКД да бъде заменена с Комисия за регулиране на съобщенията и тя да получи много по-голяма независимост спрямо изпълнителната власт. Комисията ще е съставена от петима членове. Трима от тях, включително и председателят, ще се избират от Народното събрание, а по един ще излъчват Министерският съвет и президентът. Сега и петимата членове на ДКД се одобряват от Министерския съвет.Избързването с някои текстове от законопроекта и особено замяната на Държавната комисия по далекосъобщенията е опит за политическа чистка в регулатора - заяви за в.БАНКЕРЪ депутатът от ОДС Благой Димитров. Според него, самата идея за нова комисия е абсолютно аналогична на новото превъплъщение на Националния съвет за радио и телевизия в Съвет за електронните медии.Представители на Министерството на транспорта и съобщенията обаче смятат, че създаването на новата институция е важно поради отделянето на дейността по регулиране на съобщенията от изпълнителната власт. Става въпрос за предложението решенията на новата комисия, свързани с лицензирането на телекомуникационни оператори например, да не подлежат на одобрение от Министерския съвет. Досегашният механизъм е атакуван най-много именно поради това, че в крайна сметка правителството решава кой ще получи лиценз за съобщителна дейност. Затова правим промени в тази насока - заяви шефът на дирекция Информационно общество и информационни технологии в транспортното ведомство Петър Рендов. В голяма степен проектът отговарял и на изискванията за хармонизиране на българското законодателство с директивите на Европейския съюз. Въпреки това ние не следваме конкретен модел, действащ в някоя от страните членки на ЕС. В регулирането на телекомуникациите Европейската комисия е дала свобода на правителствата сами да определят механизма, обясни Рендов.Благой Димитров обаче опонира, че твърденията за създаване на независим от изпълнителната власт орган не са верни, тъй като членовете му ще се избират на квотен принцип. А и според чл.18, ал.3 от Конституцията на България държавата осъществява контрол върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарна орбита, определени с международни споразумения, което прави безсмислено отделянето на регулаторния орган от изпълнителната власт. Държавната комисия по далекосъобщенията ще бъде закрита с влизането в сила на новия закон. В срок от 30 дни след това трябва да бъде конституирана и новата структура. По този повод заместник-председателят на ДКД Нели Огнянова отбеляза, че освобождаването на 240 служители ще е грешка, защото става въпрос за висококвалифицирани специалисти, в които държавата е инвестирала много средства.По-умерен в изказванията си беше заместник-председател на парламентарната Комисия по транспорт и телекомуникации Иван Иванов. Той одобри разширяването на дейността на регулаторния орган и изтъкна, че това логично трябва да доведе и до увеличаване на броя на неговите членове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във