Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Операторът на газовата връзка с Гърция иска лицензия за „пренос на природен газ“

„Ай Си Джи Би“ АД /ICGB/ е внесло заявление в КЕВР за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ с условие за изграждане на енергиен обект.

„Ай Си Джи Би“ е съвместно инвестиционно дружество с  акционери с равни дялове  „Български енергиен холдинг“ ЕАД (50%) и „IGI Poseidon“ S.A. (50%). То иска издаване на лицензия за срок от 35 г. за осъществяване на дейността "пренос на природен газ". Лицензионната дейност ще се осъществява след изграждане и въвеждане в експлоатация на енергийния обект – междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB). IGB „Комотини-Стара Загора“ е с обща дължина 182 км, от които 151 км на българска територия и 31 км на гръцка територия. Новият интерконектор ще свързва пряко националните газопреносни системи на Гърция и България като предвиденият първоначален капацитет е 3 млрд. м3/г., а максималния – до 5 млрд. м3/г., при наличие на пазарен интерес.

Очаква се строителството да завърши до края на 2021 г., като газопроводът IGB ще влезе в експлоатация не по-късно от 1 юли 2022 година.

Финансирането на проекта е изцяло осигурено, като част от него е от акционерите, а останалата част – съфинансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по Европейската енергийна програма за възстановяване и ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Необходимите инвестиции възлизат на 248.9 млн. евро, без ДДС.

В бизнес плана на дружеството за периода 2021-2026 г. се посочва, че дейността, свързана с изграждане и експлоатация на газопровода IGB е ресурсно, технически и финансово осигурена. А това гарантира успешното свързване на газопреносните системи на България и Гърция и диверсификация на източниците на доставка на природен газ в региона.

„Категоричното становище на регулатора е, че по никакъв начин не трябва да има промяна както в срока за изграждане на енергийния обект – 31 декември 2021 г., така и в срока за пускането на газопровода IGB в търговска експлоатация – до края на юни 2022 година. Не по-късно от 1 юли 2022 г. интерконекторът следва да започне реален пренос на договорените количества природен газ от Азербайджан, което е от особена важност за националната енергийна сигурност на България с оглед на благоприятните цени от този доставчик“, заяви председателят на КЕВР Иван Иванов. Той  е убеден, че това ще доведе до значително намаление на цените за българския пазар, които в момента са зависими в голяма степен от високите котировки на европейските газови пазари.

Шефът на КЕВР е уверен, че Комисията очаква от „Ай Си Джи Би“ да депозира и заявление за сертифициране като оператор на газопреносна система, което е следващата необходима стъпка след получаването на лицензия за „пренос на природен газ“.

Изпълнителният директор на „Ай Си Джи Би“ Теодора Георгиева отбелязва, че дружеството прави всичко необходимо за изпълнение на предварителните изисквания преди пускането на газопровода в експлоатация. Като следващи важни стъпки бяха посочени внасянето на заявление за сертифициране на дружеството като оператор на газопреносна система, което следва да бъде одобрено от двата енергийни регулатора, както и от ЕК, приемането на промени в Устава и други. Беше отбелязан и ангажиментът на изпълнителя строителните работи да приключат до края на 2021 г. и да бъде спазен срока на пускане в търговска експлоатация от 1 юли 2022 година.

Решение по заявлението на „Ай Си Джи Би“ за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „пренос на природен газ“ Комисията ще вземе на 28 октомври.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във