Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОПЕРАТОРИ ИСКАТ 1.1 МЛН. ЛВ. ГЛОБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТЕЛЕКОМ

Сдружението за електронни комуникации (СЕК), в което членуват някои от най-големите лицензирани оператори в страната, ще обжалва последното решение на Комисията за защита на конкуренцията. С него на БТК бяха наложени две имуществени санкции - за 30 000 лв. и 70 000 лв., заради злоупотреба с господстващо положение. По-конкретно, нарушенията са свързани с налагането на ценова преса при предоставянето на необвързан достъп до абонатната мрежа, или т. нар. последна миля.
Алтернативните оператори са доволни от решението на КЗК, но смятат че размерът на глобата е малък и затова ще обжалват тази част от него. Аргументът им е, че със същите суми за нелоялна конкуренция се наказват и едноличните търговци, а само за миналата година печалбата на БТК е била над 113 млн. лева. СЕК настоява за двете нарушения да бъде наложена максималната санкция, която е общо 1.1 млн. лева.
Изпълнителният директор на Орбител и заместник-председател на сдружението Николай Горчилов заяви, че наказанията за злоупотреба с монополно положение в Западна Европа са за милиони евро, като даде за пример две санкции на Телеком Италия, които са в размер на 156 млн. и 60 млн. евро.
Теодор Захов, изпълнителен директор на Спектър Нет, пък смята, че вредите, настъпили за алтернативните оператори и потребителите от монополното поведение на БТК, далеч надхвърлят наложената от Комисията за защита на конкуренцията глоба. Използваните от телекома прийоми се отразяват негативно и върху либерализацията на телекомуникационния пазар у нас, за което търпим критики от Европейската комисия, отбеляза още Захов. Според него нарушенията на БТК засега все още не се приемат за повторни (за тях се налага по-голяма глоба), тъй като не са потвърдени от съда. Другият проблем е, че те се извършват съзнателно, което според СЕК предполага да се наложи и по-висока санкция.
В становището на КЗК към решението е записано, че чрез поведението си националният телеком индиректно възпрепятства реализирането на важна държавна политическа цел, както и че поведението на компанията е целенасочена стратегия за забавяне навлизането на конкуренти на съответния пазар, което още повече засилва обществената опасност на извършеното нарушение. Позицията на Сдружението за електронни комуникации е, че условията за достъп до последната миля, наложени от БТК, не позволяват на алтернативните оператори да предоставят на потребителите си телефонни услуги и ADSL - пакети за високоскоростен ИНТЕРНЕТ. Телекомът предлага два вида достъп до последната миля. При т.нар. поделен достъп алтернативният оператор предоставя ИНТЕРНЕТ, а БТК - телефонната услуга, докато при пълния конкурентът предоставя и двете услуги. В първия случай националният телеком прибира от другия оператор 18 лв. на месец, докато за пълния достъп получава по 26 лева. Проведеното от КЗК проучване показва, че и при двата вида достъп цените на услугите на едро са по-високи от тези на дребно, т.е. налице е ценова преса. В допълнение техните абсолютни стойности са 3.3 пъти по-високи от средните за европейския пазар.
Това е шестата санкция за телекома, откакто той беше приватизиран през 2004 година. През април 2006-а Комисията за защита на конкуренцията му наложи имуществена санкция от 300 000 лв. за извършено нарушение чрез ограничаване на достъпа до селищната канална мрежа на други далекосъобщителни фирми. Месец по-рано БТК бе глобена със 100 хил. лв. заради нелоялни търговски условия при предлагането на достъп до ИНТЕРНЕТ през фиксираната телефонна мрежа. Подобни санкции компанията претърпя и през миналата година. Общият им размер е 775 хил. лева. Досега обаче тя не е платила нито един лев, тъй като обжалва всяко решение на КЗК. От Сдружението за електронни комуникации са категорични, че когато се изчерпят всички възможности в България, ще подадат жалба срещу БТК и в Европейската комисия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във