Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Оперативна програма „Околна среда“ предвижда 1,8 млрд. лв. за ВиК

През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. регионалното министерство е разработило регионални прединвестиционни проучвания за 14 области - Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. Така бяха събрани данни за състоянието на мрежата, за качеството на водата и за наличните водни ресурси. Такива има и за Смолян, като пилотен от предходния програмен период, и за Столична община.

Набелязаните проекти по оперативната програма са на обща стойност 1,8 млрд. лева, които ще се осъществят през настоящия програмен период.  Регионалният министър Петя Аврамова обаче обяви, че предоставените безвъзмездни средства няма да успеят да покрият всички нужди за цялата страна, възлизащи на 11 млрд. лв., както за постигане на съответствие с параметрите за отвеждане и пречистване на отпадъчни води, така и за качество на питейните води и цялостна подмяна на водопроводната мрежа за постигане на ефективност на системите.

Развитието и функционирането на ВиК инфраструктурата и предоставянето на надеждни услуги безспорно изисква значителни инвестиции. Цената на водата не може да генерира значителни средства от една страна, поради намалялата консумация, а от друга предвид факта, че увеличаването на цените на ВиК услугите ще надхвърли прага на социалната им поносимост. Затова стои предизвикателството да се намери систематичен подход за финансиране на отрасъла.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във