Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Опасност от нови наказателни процедури към България

Поредния сблъсък между държавата и еколозите е на път да възбуди  нови наказателни процедури и тежки глоби  за страната ни. Стана ясно, че в  Европейската комисия вече се  готовят  да ни "отрежат главата", ако правителството  не приеме промените в Закона за биологичното разнообразие.

Въпреки заплахата от тежки наказания, Кабинетът ни вече близо два седмици отлага приемането на промените в норматива.  Те уж  бяха включени  за гласуване в дневния ред на заседанието от 10 април (точка 4Б), но от стенограмата на това заседание става ясно , че одобряването на текстовете е „отложено за доуточняване“ от премиера Бойко Борисов. Очевидно всекидневните  скандали през  последния месец достатъчно са нагнетили напрежението, за да бъде предизвикан и нов сблъсък –  с природозащитниците.

А до него неминуемо ще се стигне  , тъй като корекциите в Закона бяха  анонсирани  от министъра   на околната среда и водите Нено Димов  с уверението, че  най-сетне ще  се сложи ред в хаоса, създаден от „еколозите“ от коалицията „За да остане природа в България“, очертали границите на Натура 2000 у нас преди 12 години.

Явно това далеч не беше по вкуса на зелените, тъй като те веднага огласиха свое  становище, в което се казваше, че ако предложенията на министерството на околната среда и водите бъдат приети, според тях ще се създадат предпоставки да се формират  няколко опасни опасни прецедента.

Първо те посочиха, че целите на защитените зони от мрежата Натура 2000 ще бъдат променени в противоречие с  изискванията на европейската директива за местообитанията, а това означавало, че  България ще трябва да променя и да обезсилва еднолично европейските закони за природата.

Вторият опира до опасността  за промени в списъка на обектите за опазване в зоните -  според зелените те ще  могат да се променят по еднолична преценка на министъра при липса на ясни процедури за това. В това те подозират, че министърът  безконтролно ще предопределя избора  на всяка една защитена зона и бъдещето й.

На трето място промените включват разработване на задължителни „Териториални планове за управление“, които да  определят всички защитени зони в обхвата на една Районна инспекция по околна среда и води. Това пък според еколозите означавало, че този план ще включва части от зони, попадащи на територията на няколко района.  В тази връзка те подчертават, че директивата на Европейския съюз е съвсем ясна – мерките за опазване се прилагат на ниво защитена зона, а не за части от зона.

Другата промяна, която със сигурност ще  раздразни екозащитниците е, че с премахване на отговорностите на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) по отношение на политиките по Натура 2000 предложените изменения в норматива  изключват науката при  създаването и  управлението  на мрежата Натура 2000. И напомнят, че в този съвет  членуват както представители на администрацията, така и на научни и академични държавни и граждански организации, работещи  в областта на биоразнообразието, към които има конкретни изисквания за научна експертиза. Според новите текстове  той се заменя с консултативен съвет, но не са изложени  изисквания за научната му  експертиза в областта на биоразнообразието.

 

Не могат да бъдат пренебрегнати  и  промените , които са свързани с  участието на неправителствените организации в процесите около  Натура 2000 - тези изменения  на практика го ограничават. Според  природозащитниците  „се поставят дискриминационни  изисквания“.

Според  Коалиция „За да остане природа в България“  законопроектът трябва  да бъде отхвърлен, тъй като посочените проблеми в него  щели  доведат до отслабване на режимите за опазване на Натура 2000 мрежата и така тя ще се обезсмисля. Еколозите се опасяват, че промените биха улеснили строежи и злоупотреби в опазени природни обекти. „Фактът, че около една трета от страната попада в Натура 2000 мрежата е шанс, който трябва да бъде използван за подобряване на качеството на живота на българите. Натура 2000 в България е създадена по силата на европейски закони за природа, които страната се е задължила да спазва и прилага като член на ЕС. Целенасочен натиск и нарушаване на Натура 2000 ще доведе до поредната наказателна процедура срещу България“, предупреждават от организацията..

Казаното е подсказва , че  на вратата ни чука опасността от  вкарването на страната ни в капана на наказателните процедури. А  глобите, до които те водят  могат да достигнат десетки хиляди евро на ден, ако Законът за биологичното разнообразие не бъде приет в най-кратки срокове.

Още миналата година стана ясно, че пред кабинета има още един проблем. Ако корекциите  не станат факт в крратък срок администрацията в  Брюксел не само ще ни накаже, а има опасност  и страната да бъде  осъдена  от много частни собственици, чиито земи  са вкарани в екологичната  мрежа  ( засегнатите са близо 1 200 000 души) и те  на практика не могат да се разпореждат с тях. Стана ясно, че много от тези хора отдавна се сдружават и има опасност срещу страната ни да бъдат заведени  хиляди дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Ще бъде ли намерен баланс  между всички тези интереси? Засега  не е ясно.

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във