Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Опаковаха ловно стопанство Искър като коледен подарък

Коледен подарък за милиони е подготвил министърът на земеделието и храните Димитър Греков за заслужил благоволението на управляващите мастит бизнесмен. До Нова година се очаква да бъде подписан договор за съвместна дейност уж неизвестния инвеститор и той да поеме едно от най-успешните ловни стопанства - Искър. От условията на обявения със заповед на агроминистъра конкурс обаче лесно може да се разбере, че всъщност става дума за изпълнение на партийна поръчка, за да бъдат задоволени олигархични мераци. Но както е известно, държавата ни е прекалено малка, всички в нея са братовчеди и още преди да е изтекъл срокът за подаване на документи, вече се знае и кой ще спечели обявеното състезание.

 

За да не бъдем голословни, ще изложим фактите в хронологичен ред. Преди по-малко от месец по предложение от директора на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград (бел. ред. - Светозар Михайлов) министър Греков е обявил конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейности (на основание чл.9, ал.9, т.1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча) в района на дейност на стопанството. Срокът на евентуалния договор е... 15 години. Офертите на заинтересованите лица ще се приемат до 17 декември, а самият конкурс ще се проведе на 19 декември. Спечелилият конкурса ще трябва да представи банкова гаранция за

изпълнение на договора в размер на... смешните 80 000 лева.

Бъдещият наемател на стопанството ще бъде ангажиран с изграждането, с ремонта и с поддръжата на биотехническите съоръжения (в тази група влизат изграждането на чакала и хранилки). Предложенията трябва да са на кандидатите, адекватни на финансовите ангажименти на държавата за този вид дейности. В случая за първата година те са в размер на 8812 лв., а през следващите години ще намаляват и през 2028-а ще спаднат до... 560 лева.

Фиксираните разходи от страна на държавното стопанство за всички описани в този раздел дейности за всичките години на договора са на обща стойност 40 760 лв., което на практика означава, че и бъдещият инвеститор едва ли ще тръгне да надхвърля много харчовете на държавния си съдружник.

Що се отнася до задълженията, описани в конкурсната документация, които включват разработването и поддържането на фуражната база, там максималните средства, с които ще съфинасира инвеститорът са точно фиксирани. За всяка година той ще разходва по 50 000 лв, докато държавното предприятие ще трябва да се бърка с по 87 000 лева.

Малко повече ще трябва да се охарчи бъдещият партньор на държавата за изхранването на дивеча. Средствата за фуражи и за подхранване на дивеча също са определени като максимален размер - 82 000 лв. годишно. За опазването и охраната на стопанството е предвидено да се харчат 14 000 лв. годишно, за закупуване на нов дивеч и за разселването му през първата година ще трябва да похарчи 23 700 лв., но постепенно разходите по това перо ще паднат до 7500 лв. годишно.

Интересно е сумата записана в графата предоставяне на движими дълготрайни активи, за които за целия петнадесетгодишен срок на контракта ползвателят им ще плати едва 97 000 лева...

Минимални са и сумите, които ще бъдат вложени в ремонти на базата и на пътищата. И може би,

за да не звучат тези цифри прекалено подаръчно

приходите, които трябва да донесе контрактът за целия срок, са изчислени на 6 756 000 лв., или по 450 400 лв. годишно. Запознати с разнообразната дейност на ловното стопанство и с атрактивните ловни и туристически атракции, които се предлагат тук обаче са на мнение, че заложените параметри на печалбата за този обект са, меко казано, смешно ниски.

Според доц. д-р Христо Михайлов, ръководител на катедра Ловно стопанство в Лесотехническия университет и бивш председател на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, това е най-доброто стопанство в страната. Той недоумява кому е нужно в него да бъдат допускани хора, които едва ли са пристрастени към опазването на природата и към грижата за животинските видове. Според него по-скоро иде реч за мераци по възраждането на феодализма.

Този вид бизнесмени очевидно имат неизживяно детство - каза пред в. БАНКЕРЪ доц. Михайлов - и искат да си поиграят на местни феодали. В повечето случаи (да не кажем във всички) те просто искат да закачат на ревера си поредната брошка, своеобразна демонстрация на престижност и елитарност. Мога да ви разкажа случаи, при които този тип хора докарват в дадените им за стопанисване ловни стопанства... хималайски тарове. Вие може би дори не сте и чували за тези животни, които нямат нищо общо с нашата природа, но затова пък са престижни за отстрел...

Не се наемам да прогнозирам какво ще се случи с това стопанство, което сега е уникално, екологично и е такова точно защото е запазило всичко характерно точно за нашата природа.

Определят това ловно стопанство като

едно от райските кътчета у нас

Разположено е на 4700 хектара, а югозападната му граница е 16-километровата брегова ивица на язовир Искър. На територията му растат всички дървесни видове, характерни за умереноконтиненталния климат.

Според официалната информация за него ловното стопанство предлага голямо разнообразие от дивеч. Тук има популации от диви свине, сърни, елени - лопатар , благородни елени, муфлони, лисици, вълци, диви котки, белки, златки, видри и язовци. Все животински видове, които възбуждат апетита на ловци от цял свят и които не се колебаят да платят скъпо и прескъпо за удоволствието да се сдобият с поредния ловен трофей.

Към всичко това не можем да не споменем прекрасната ловна хижа, в която, както се полага, има ресторант и петнайсетина хотелски стаи.

С други думи, все привлекателни детайли за всички, които биха искали да влязат под някаква форма в ловните полета около язовира.

Решението на министъра да даде стопанството на частен инвеститор предизвика буря от недоволство в Лесотехническия университет. Причината е, че той от години провежда тук практически занятия със студентите. А преподавателите подпомагат методически и научно развитието и на самото стопанство.

С решение на Ректорският съвет на университета, преподавателите са изпратили официално писмо до министър Греков, в което изразяват опасенията си, че влизането на частен инвеститор тук

ще убие истинската научна и природозащитна дейност

на висшето учебното заведение.

Отговор на това писмо няма.

Дотук със загадките. Запознати с кухнята на отношенията по високите етажи на властта твърдят, че на министъра вече му е дадено да разбере, че не бива, а и не е по силите му да спре хората, които добре са си послали килимчето пред съответните партийни централи и искат стопанството. Така че за него ще остане само честта да сложи подписа си под заповедта и под договора.

Версиите на хора, които имат достоверна информация за случващото се в тези среди, са няколко.

Единият заподозрян, че желае това място първоначално, бил пловдивският бизнесмен Георги Гергов. Впоследствие обаче той пренасочил интересите и усилията си в друга посока. И сега -

като най-вероятен фаворит в този конкурс

се спряга позабравеният от медиите бивш крал на боклука - Румен Гайтански, известен като Вълка.

Според запознати той е бил доста благосклонен към нуждите на предизборната кампания на една от управляващите политически партии и сега очаква тя да му се реваншира...

Може би за цвят се пуска в обръщение и името на известния рекламен бос Красимир Гергов, но по всяка вероятност, то е просто за да се създава усещане, че все пак състезание ще има...(?!)

Апетитите към това стопанство не са от вчера. По време на управлението на ГЕРБ за него бе наточил зъби скандалният ексдепутат и виден лобист Емил Димитров. Неслучайно през февруари 2011-а Министерският съвет прехвърли ловните стопанства Искър и Воден към новосъздадените държавни горски предприятия. Там прибраха и всички други апетитни обекти и ги поставиха под ръководството на Министерство на земеделието и храните.

Не е за пренебрегване и фактът, че по време на служебния кабинет тази година (със заповед от 1 април 2013-а) беше направен опит около 100 000 дка горски територии, принадлежали до този момент на държавните горски стопанства в Самоков и Ихтиман, да бъдат прехвърлени за управление от ловно стопанство Искър, а земи на горските стопанства в Радомир и София - в пернишкото Витошко - Студена. Ако не беше станал скандал по този повод, към стопанство Искър щяха да бъдат прехвърлени и ловните полета на дружинките от Вакарел, Борика и Боерица . Но обществеността и ловците от Ихтиман настръхнаха и започнаха протести.

От ловнорибарския съюз София Юг пък трябваше да бъдат отнети около 12 000 хектара, в които ловуват дружинките от Ярлово и Ковачевци. Тези терени трябваше да минат под шапката на ловното стопанство Витошко Студена, но ловно-рибарският съюз скочи и провали тези намерения.

 


Историята

Държавното ловно стопанство Искър е основано през февруари 1969-а с Указ на тогавашния Държавен съвет на Народна република България. Първоначално неговото основно и единствено предназначение е да обслужва представителни нужди на тогавашния елит. За някои от вечеринките там още се носят легенди.

През годините досега статутът му е променян няколко пъти. В началото на 90-те, временно (за около 2 години), то служи като учебна база на Лесотехническия университет - София. След това преминава под ръководството на Министерския съвет. От април 2012-а вече е териториално поделение на Югозападното държавно предприятие под шапката на Министерството на земеделието и храните.

Първостепенната му задача е укрепване, поддръжка и опазване на вододайната зона. Изкуствено залесените горски и тревни площи възпрепятстват изпълването на язовира с наноси и предотвратяват ерозията. Достъпът на хора по брега, в частта на стопанството, е ограничен, което пък помага за опазването на чистотата на природата и водата.

Друга негова съществена дейност е дивечовъдството. Тук на свобода в естествената си среда живеят над 1500 животни, главно благородни елени, лопатари, диви свине, сърни и муфлони. ДЛС Искър е една от малкото останали дивечоразвъдни бази в страната. Всяка година тук се лавят и разселват на различни места из България около 300 животни. Важна дейност за стопанството е и постоянната подмяна на генетичния фонд на животните.


Facebook logo
Бъдете с нас и във