Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Онлайн магазините увеличиха търсенето на куриерски услуги

Основен ефект върху дейността на куриерските фирми в началото на 2021 г. продължава да има разпространението на епидемията от Ковид-19 в страната и основните пазари. Страните от Централна и Югоизточна Европа, които са основната част от дестинациите за доставка на "Спиди" АД отчитаха висока степен на заболеваемост и навсякъде се прилагаха широк набор от ограничителни мерки за придвижване, отбелязват от фирмата.

В тази среда, крайното потребление продължи да се премества към онлайн магазините и това увеличи търсенето на куриерски услуги, отбелязват анализаторите. Същевременно, бизнесът и държавното управление се адаптираха към новите условия и за разлика от второто тримесечие на 2020 г., икономическата активност бе засегната значително по-малко в сравнение с година назад, като през 2021-а бяха затворени или ограничени значително по-тесен кръг бизнеси.

Онлайн търговията

продължава да е основния двигател за растеж, като се запазват темповете на растеж на нивата от миналата година. Българските търговци, освен че разширяват пазарните си позиции в страната, печелят и значителни позиции в региона. Развитието на мрежата на "Спиди" АД за доставки и плащания от/до ЦИЕ е била много търсена, съобщават от фирмата. Растящият дял на онлайн магазините в крайното потребление стимулира търговците да търсят нови пазари, съответно и да се установяват и развиват нови мрежи за доставки. Засилва се и активността на чуждестранните онлайн магазини, които навлизат на българския пазар. Освен традиционно силното присъствие на румънските онлайн платформи, в страната все по-активно навлизат и търговци от Полша и други европейски страни. Високи ръстове се отчитат и от Европа за Гърция.

Продължава работата и в посока предлагането на атрактивни услуги, като същевременно се търси възможност клиентите безпрепятствено да се ориентират в предлагания микс от услуги и начина на тяхното тарифиране. Това позволява допълнително да се разшири клиентската база особено сред индивидуалните клиенти, които през последните години "Спиди" АД активно таргетира. Офисната мрежа е в непрекъснат процес по увеличаване на капацитетите и оптимизиране на локациите. 

Съживяващата се икономическа активност

се отрази и на представянето на В2В сегмента. Макар и значително по-ниско от общия ръст, увеличението през първото тримесечие е най-високо от две години насам. Фактор за това е и нарушените вериги на доставки в пандемията, което засилва тенденцията фирмите да ги аутсорсват. Обичайно, между януари и март  обработените обеми намаляват след пиковото четвърто тримесечие, съответно и нуждата от инвестиции в увеличаване на капацитета.

През първото тримесечие значителни ограничителни мерки имаше в практически всички основни пазари, където оперира "Спиди" АД. Това пък запазва нивата на търсене на куриерски услуги на високи нива. Вътрешният пазар се представя силно, но международните доставки продължават да реализират изпреварващ ръст от 46% в резултат на засилената активност на онлайн магазините в страните от Централна и Югоизточна Европа.

Изпреварващият ръст на пратките спрямо приходите

е в резултат на намалението на цените на услугите и увеличаващата се тежест на индивидуалните клиенти и В2С сегмента, където пратките са по-малки и по-леки. През първото тримесечие  разликата между изменението на приходите и на пратките е значително по-малка от обичайното за последните години, което се дължи на растящия дял на международните пратки и съживяването на В2В сегмента, където цените на пратка са по-високи

Основните разходи са за подизпълнители и възнаграждения, които формират над 80% от оперативните разходи, отбелязват от "Спиди" АД. Техният размер до голяма степен е обвързан с броя обработени пратки, поради което увеличението им е съизмеримо с увеличението на пратките. През първото тримесечие разходите за подизпълнители нарастват с 35%, колкото е и ръста на пратките. По-големият дял на международните доставки води и до по-голямо увеличение на разходите за подизпълнители и компенсира по-малкото нарастване на разходите за подизпълнители за вътрешните доставки, постигано в резултат подобрена ефективност и оптимизации.

Увеличава се дяла на доставките, обвързани с наложени платежи, както и клиентите, заплащащи с дебитни/кредитни карти, което се отразява на разходите за банкови такси и инкасо.

 

Перспективи

Благодарение на бума в онлайн търговията, компаниите от групата не са засегнати съществено до момента, но продължаващите ограничителни мерки в Европа поставят риск от негативен ефект в средносрочен план. Бавно икономическо възстановяване или нова свиване на икономиките в Европа след оттегляне на огромните фискални и бюджетни стимули би имало съществен ефект върху крайното потребление и съответно, приходите и печалбата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във