Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Омбудсманът поиска стриктен контрол и компенсации за парното в Перник

По повод днешното обсъждане на проблемите с топлоснабдяването в град Перник, организирано от председателя на Общинския съвет Димитър Колев, омбудсманът Диана Ковачева е изпратила становище, в което подчертава, че са необходими трайни решения за осигуряване на качествено и непрекъснато отопление и битово горещо водоснабдяване в града.

Проф. Ковачева посочва, че проблемите с качеството и сигурността на топлото в Перник са системни и не само не се решават, но и се задълбочават затова е необходим стриктен контрол за спазването на показателите за качество на топлоснабдителните услуги.

„Очаквам обективна и ефективна проверка от компетентните органи относно причините за честите аварии по съоръженията на „Топлофикация-Перник“ АД, за резултатите от която гражданите на Перник да бъдат информирани своевременно“, пише в становището си общественият защитник.

Диана Ковачева обръща внимание, че топлопреносното предприятие трябва да предприеме краткосрочни и дългосрочни мерки за преустановяване и предотвратяване на бъдещи нарушения, както и да поеме отговорност за неизпълнение на задълженията си, чрез справедливи компенсации на клиентите си.

„Проблемите на битовите клиенти на „Топлофикация-Перник“ са трайно във фокуса на моето внимание. През последните три отоплителни сезона в институцията на омбудсмана постъпиха десетки жалби и сигнали от жители на град Перник за чести аварии и влошено качество на услугата“, подчертава Ковачева и изброява всички предприети действия от нейна страна - изпратените писма и препоръки и получените отговори от отговорните органи от 2020 г. до момента.

Последното действие от страна на омбудсмана е във връзка с множеството жалби и сигнали от жители на града за непланови прекъсвания на парното и топлата вода през месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. и последвалата на 11 февруари 2022 г. препоръка до новоизбрания председател на КЕВР - да бъде извършена поредна извънредна проверка на съоръженията на „Топлофикация-Перник“ заради честите аварии, довели отново до студено парно и липса на топла вода за клиенти на дружеството.

„Изтъкнах, че само за периода от 27 януари 2022 г. до 11 февруари 2022 г. са отчетени четири аварии на основен топлоизточник, които са довели до прекъсване на топлоснабдителните услуги в града. Отделно, поради аварии на топлопроводи в същия период е нарушавано нормалното топлоснабдяване на отделни райони, като кв. „Изток“, кв. „Тева“ и други. Поисках отново от регулатора обективна оценка относно спазването на лицензионните задължения на топлопреносното предприятие и по-конкретно за изпълнението на показателите за качество на топлоснабдителните услуги“, посочва проф. Ковачева.

Омбудсманът информира още, че на 18 февруари тази година е получила уверението на председателя на КЕВР, че регулаторът е запознат с възникналите проблеми и е във връзка с ръководството на „Топлофикация-Перник“ - изискани са документи, данни и информация, свързани с нарушеното топлоподаване през текущия отоплителен период.

Facebook logo
Бъдете с нас и във