Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Окончателно: До 50 000 лева санкции за търговски вериги, които не предлагат български храни

Парламентът прие промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на второ четене. В преходните и заключителните разпоредби на законопроекта бе заложен текст, с който се измени Законът за мерките и действията по време на извънредното положение. Текстът бе предложен от зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ Красимир Ципов. „За“ него гласуваха 158 народни представители, „против“ –0 и „въздържали се“ – 1.

Текстът гласи, че до отмяната на извънредното положение с акт на Министерския съвет може да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини.

С предложението се дефинира и понятието „вериги от магазини“. Това са търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице. Определение получи и понятието „сгради и съоръжения“. Те представляват комплексен обект, който разполага с 10 и повече търговски обекта на територията на страната.

Депутатите въведоха санкции за нарушителите.

Съгласно приетите текстове на лице, което в търговски обект наруши изискванията, се налага имуществена санкция от 15 хил. лв. до 25 хил. лв, а при повторно нарушение в същия обект - имуществена санкция от 30 хил. лв. до 50 хил. лв.

Депутатите дефинираха и какво е "повторно нарушение". Става въпрос за нарушение, извършено в тримесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение в същия търговски обект.

Основният текст на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е насочен към намаляване на административната тежест върху бизнеса и създаване на правна възможност за реализирането на централизирана административна информационна система, посредством въвеждането на „единна входна точка“.

Народното събрание отхвърли предложението на лидера на БСП Корнелия Нинова, което тя направи от името на премиера Бойко Борисов, а именно правителството да осигури изкупуване на нереализирана продукция в резултат на кризата

Депутатите отхвърлиха и предложението на ВМРО за удвояване на глобите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във