Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Около една четвърт от фирмите усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции

Covid-19 постави икономиките по целия свят пред сериозни предизвикателства и измени работната среда рязко, а българският бизнес се напасва към новата реалност.Това показва проучване за състоянието на фирмите членове на Германо-Българска индустриално-търговска камара в България. То е проведе от 18  до 20 юни и в него са участвали 60 фирми членове на камарата. В по-голямата си част това са български предприятия, поддържащи търговско- икономически отношения с Германия, както и инвеститори от Германия, които са от различни сектори.

В сравнение с анкетата през март, където по-голямата част от запитаните (30.77%) очакват значителен спад на своите продажби/приходи през тази година в резултат на коронавируса, то в актуалната ситуация числата леко се изменят. Значителен спад от повече от една трета очакват едва 21.28% от фирмите. Още толкова заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват. Други 12.77% от запитаните предвиждат спад повече от 50% в дейността си. Едва 4.26% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение, което е с 1% повече от началото на извънредното положение.
Що се отнася до мерките, които всяка фирма трябва да предприеме по време на кризата, 16.09%  от тях заявяват, че техните служители ще бъдат пуснати в неплатен или платен отпуск. Това са с 12% повече от резултатите през пролетта. Други 15.49% от анкетираните ще съкратят част от своя персонал, а 19.72% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи. Едва 12.69% от фирмите са готови да предоставят възможност за работа на половин работен ден. Над една трета се спират на мерки като дистанционна работа, пренасочване на дейността или вътрешно преразпределение на работната им ръка. В този случай е налично двойно увеличение на отговорите.
На въпроса „Оказва ли влияние коронавирусът върху Вашия бизнес в България“, болшинството от анкетираните отговарят с „Да“ и само 12.77% с „Не“. Тук може да се проследи тенденцията, че в сравнение с анкетата от март, фирмите, незасегнати от кризата, са се увеличили с около 5 процента. Този резултат се отразява и на начините, по които вирусът засяга предприемачеството - около една четвърт усещат несигурност относно бъдещия бизнес и/или инвестиции. Голяма част от участниците претърпяват загуби поради анулирането на бизнес инициативи, делови срещи, панаири и събития. Недостигът на ликвидност, спадът на търсенето на собствените продукти (17.29%), отсъствието на служители поради болест, промяната на веригите за доставки, както и ограничаването на пътуванията (15.79%) притесняват и пречат на нормалното развитие на бизнеса. Други последици, които очакват фирмите, са затваряне на предприятия и прекратяване или пренасочване на дейността им, което се препокрива с отговорите на участниците през март месец.
Фирмите се грижат за своите служители и работници в така създалата се ситуация. Повечето участници (22.98%) изпращат своите служители вкъщи на надомна работа и въвеждат т.н. „хоум офис“. Останалите фирми ограничават командировките (19.25%), осигуряват предпазни медицински и хигиенни материали (24.84%), отменят участията си в публични мероприятия (20.50%), създават вътрешни комуникационни мрежи или предприемат различни мерки, в съответствие с тяхната фирмена култура.

Блицанкетата за влиянието на коронавируса върху българската икономика описва състоянието и нагласата на фирмите в извънредната ситуация, в която се намира страната, като сравнява техните очаквания и моментно състояние с началото на извънредното положение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във