Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Около 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена по европейска програма

Близо 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена по оперативна програма „Околна среда" /2014-2020/.

Регионалните прединвестиционни проучвания вече са готови, 13 от тях са одобрени от регионалното министерство и са предадени на ВиК операторите, които трябва да подготвят формулярите си за кандидатстване по оперативната програма "Околна среда" /2014-2020 г./. Финансирането е в размер на 1,2 млрд. лв. Крайният срок за подаване на проекти в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е 23 април 2019 г., но първите формуляри ще бъдат внесени в МОСВ много по-рано - още през февруари, уточнява БТА. 

Проектите ще се изпълняват на територията на 51 агломерации с над 10 хил. еквивалент жители /е.ж./, като от подобрената инфраструктура ще се възползват над 2 млн. българи. Определените за изграждане ВиК обекти включват 800 км водопроводна мрежа, както и канализационни колектори, пречиствателни станции, съоръжения за третиране на утайки, автоматизирани системи за управление на ВиК системите и др. Предвижда се да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Вече е обявена първата от тях - за строителството на пречиствателната станция за питейни води на Шумен. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във