Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Около 1200 общински пътя са в лошо състояние, едва 200 са в отлично

Около 1200 общински пътя са в лошо състояние, около 900 са в незадоволително и едва 200 са в отлично, показват данни на Сдружението на общините. 

Процентно около 60% от общинските пътища или части от тях имат необходимост от ремонт или реконструкция. Това означава, че повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, с образувани коловози и деформации. Общата дължина (на база представилите информация 260 общини) с необходимост от ремонт/реконструкция са 11 250 км. общински пътища. По предоставените данни от общините, за около 600 общински пътя има разработени инвестиционни проекти за ремонт или реконструкцията им в различна фаза на проектиране (технически или работен проект).

Ремонтът или рехабилитацията на 1 445 общински пътя са включени в стратегически документи на общината - в Общинските планове за развитие 2014-2020 г. или в инвестиционните им програми. Част от общините посочват, че за ремонта или рехабилитацията на част от общинските пътища са сключени договори за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Необходимите общо около 5,3 млрд. лв. за възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на пътищата, очевидно, не може да бъде осигурен чрез какъвто й да ръст на целевата субсидия за капиталови разходи, нито чрез допълнителни трансфери стекущо през годината.

Затова има идея за финансиране на общинската пътна мрежа чрез създаване на Национална програма „Общински пътища“ с годишен бюджет от 300 млн. лв., осигурени от държавния бюджет. НСОРБ ще предложи програмата да се администрира от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, по подобие на националните програми, които се управляват от МОН. Кметовете смятат, че критериите за достъп на общините до Програмата да следва да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране и да бъдат изработени съвместно с НСОРБ. Сдружението ще внесе предложението, като част от цялостния пакет на НСОРБ в рамките на преговорите за Бюджет 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във