Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Около 10 млн. лв. ще струва картографирането на сеизмичния риск

До края на 2025-та година трябва да се изработи карта на сеизмичния риск в страната. Ангажимент за това има Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Това каза регионалният зам.-министър Валентин Йовев в телевизионно интервю. 

Регионалното министерство вече е утвърдило методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск на страната. Средствата, които са необходими са около 10 млн.лв. и осигуряването им ще се търси от бюджета.

"В картата ще бъде отразено описанието на всяка сграда в страната и това, как би „реагирала“ при даден вид земетресение. Ще се разработят и съответните мерки, които е необходимо да бъдат предприети в различни ситуации, подчерта Йовев.

Информацията за сеизмичните рискове в различните зони може да допринесе за повишаване качеството на строителството у нас, за подобряване на инженерната инфраструктура, за поддръжката на хидротехнически и енергийни съоръжения, за модернизирането и развитието и на други области от живота.

Според Йовев тези данни имат и икономическо значение за страната, защото играят важна роля за отговорното и качествено строителство, за изграждането и етажността на сградите. Също така е необходимо създаването и на лаборатория по сеизмична устойчивост, в която да се извършват практически тестове и изпитания, за да се докажат съответните качества на материалите, които се използват в  строителството, както и на конструкциите, методите и технологиите на изграждане на сградите.

Около 97% от територията на страната вече е покрита с кадастрална карта.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във