Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

"Околна среда" остава блокирана

Уверенията на предишното, а и на сегашното служебно правителство, че спрените плащания по оперативната програма "Околна среда" ще бъдат възстановени в края на август или началото на септември няма да се сбъднат. Неприятната новина съобщи служебният екоминистър Светлана Жекова. Според нея е реалистично да очакваме пускането на парите от Брюксел едва през октомври. Допълнително забавяне може да възникне, ако не се ускори процесът на проверка на проектите и подготовката на докладите. Към някои договори вероятно ще бъдат подписани анекси за удължаване на сроковете за изпълнение.


Жекова обясни още, че преди седмица Европейската комисия е изпратила писмо, в което настоява за около 50 млн. евро автоматична редукция на всички проекти. Поради това усилията на българските власти сега били насочени към намаляването на други евентуални загуби. "Голямата ни цел остава изпращането за сертифициране към Националния фонд на договори за общо 747 175 824 лева. Само така ще може да минимализираме загубата на средства по програма "Околна среда" за 2014 г.", каза министърът. Въпреки това вицепремиерът по еврофондовете Илияна Цанова смята, че България ще се прости безвъзвратно с между 75 и102 млн. евро, за които няма как да бъде спазено правилото n+2, n+3.


"Предстои ни динамична работа през следващите седмици, защото исканията за плащания, които чакат проверка, са за малко над 300 млн. лава. Това е тежък процес, за който сме мобилизирали целия си капацитет. Получихме съдействие и от проверяващите органи на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика. Поискали сме допълнително обучение от страна на Изпълнителната агенция "Одит на средствата от Европейския съюз". Това не бива да ни успокоява, защото новите искания за плащания, които ще бъдат предоставени за одобрение на сертифициращия орган, трябва да са перфектни. Само така ще покажем, че системите ни работят, и едва тогава ще можем да очакваме размразяване на средствата от Брюксел", изтъкна Жекова. За преодоляването на проблемите служебните управници ще разчитат и на назначения от тях шеф на Управляващия орган на екопрограмата Яна Георгиева, която замени на тази длъжност Спиридон Александров. С рокадата екоминистърката се надявала да се активира комуникацията с бенефициентите, сертифициращия и одитния орган.


Все още боксуват преговорите и по новото издание на оперативната програма за екология. На 6 юни Европейската комисия е изпратила забележките си по представения от нас проект и очаква в началото на септември да върнем нашето становище по тях. Ако този път всичко премине гладко, програма "Околна среда" може да бъде одобрена през ноември. Парите по нея са близо 1.5 млрд. евро. За сектор "Води" са предвидени над 1 млрд. евро, за "Отпадъци" - 220 млн. евро, за "Натура 2000" и Биоразнообразие - около 100 млн. евро, за "Превенция и управление на риска от наводнения" - 50 млн. евро, а за "Подобряване на качеството на атмосферния въздух" - 50 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във