Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ОИСР ще прегледа инвестиционната политика на България

Правителството одобри на днешното си заседание споразумение за извършване на преглед на инвестиционната политика на страната ни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Това е задължителна стъпка по пътя на членството на България в ОИСР.

В края на 2017 година правителството потвърди сътрудничеството на България с ОИСР и конкретизира действията, които страната ни следва да предприеме за присъединяване. Едно от тях е именно прегледът на инвестиционната политика, който представлява доклад, изготвен на основа на Рамката за инвестиционната политика (OECD Policy Framework for Investment) и Декларацията на ОИСР относно международните инвестиции и мултинационалните предприятия.

Прегледът има широк подход към подобряване на инвестиционния климат и обикновено включва глави за регулирането и защитата на инвестициите, за насърчаването на инвестициите и други. Тази мярка цели също да мобилизира повече частни инвестиции, които да подпомогнат икономическия растеж и устойчивото развитие на страната и да допринесат за икономическото и социално благоденствие. Той изпраща позитивен знак към инвеститорите за стабилността на икономиката в България. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във