Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОХРАНИТЕЛИ ТЪРГОВЦИ С АФИНИТЕТ КЪМ БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Несвършена работа, лоши финансови резултати, нарушения, странни сделки - това са само част от сигналите, които съпровождат дейността на общинска фирма Егида- София ЕАД в последните месеци. Проблемите, възникнали около дружеството, ръководено от Момчил Ямаков, са в различни направления. Директори на училища и детски градини се жалват пред заместник-кмета на Столичната община по образование и култура - Йорданка Фандъкова, за неясни критерии при определяне на режима на охрана, за неспазване на работното време по договора с фирмата, от влошаване на качеството на услугите поради честа смяна на охранители и още множество подобни оплаквания. Ръководителите на учебните заведения са лишени от всякаква възможност за контрол по отношение на дейността на тези, на които плащат. Оплакванията им са свързани и с намаляване на броя на охранителите за сметка на техническите средства.
Йорданка Фандъкова, заместник-кмет по образованието, в своя докладна записка информира столичния кмет за това недоволство, като се надява да бъдат предприети необходимите мерки за решаване на проблемите.
И кметовете на редица столични общини също възразяват срещу услугите, които фирмата предоставя. В общинските училища са регистрирани множество кражби, охраната не си върши работата, намалява се работното време на охранителите, особено в празничните и почивните дни, но в договорите не се коригира цената им.
Кметът на район Връбница Янко Янков заяви пред в.БАНКЕРЪ, че е сигнализирал за проблеми, породени от слаба организация на работата на охранителите.Като че ли в тази фирма кадровият подбор е слаб и наистина не се наемат най-качествените хора за тази дейност - казва Янков. - Не зная какви са причините за това, но когато е имало проблеми, съм уведомявал както кмета, така и управителя Ямаков и съм изисквал от него да смени съответните хора. Лошото е, че това се случва едва след като възникне проблемът.
Управителят на Гробищни паркове Венцислав Григоров също информира Столичната община за влошеното качество на охранителната дейност във връзка със зачестили кражби на територията на охранявания от Егида обект. Крадат се надгробни паметници, разрушават се гробове, къртят се надгробни плочи, а охранителите като че само наблюдават случващото се.
Нарушения по отношение на финансовата стабилност на дружеството отчита в доклада си Столичната дирекция на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК) .
Подобни подробности от пейзажа, като лошо финансово състояние, несъбираемост на наеми и т.н. са признание за недостатъчно добро управление на фирмата.Те могат да се отдадат на пропуски в компетентността, недоглеждане или недобро справяне с работата. Все нарушения, породени от слабо администриране.
Наред с това в одиторския доклад се говори и за странни сделки с промоционален привкус, сключени от управителя Ямаков.
Сключената с фирма Армитекс ООД сделка едва ли може да се определи като пропуск или недоглеждане от страна на управляващия. Тя по-скоро намирисва на благотворителност с неясни цели.
Един от най-апетитните имоти
намиращ се в центъра на София в непосредствена близост с хотел Хилтън, е под управлението на Егида - София.
След създаването на общинската охранителна фирма през 1997 г. Столичният общински съвет (СОС) с решение № 34 по протокол № 57 от 3 май 1999 г. учредява възмездно право на дружеството да управлява и да експлоатира като учебно-тренировъчен център Гарнизонно стрелбище срещу задължението то да охранява и поддържа имота, като запазва характера на предназначението му. По-късно центърът влиза като апорт в капитала на Егида.
Обектът Гарнизонно стрелбище е строен през 1934-1936 г. и е използван от Софийския стрелкови полк за тренировки по стрелба, а двуетажният му корпус е бил гарнизонен арест. Тунелите за стрелба са с дължина 80 метра и нямат аналог на Балканския полуостров.
Когато фирма Егида придобива имота, той е в доста окаяно състояние, въпреки че е архитектурен и е обявен от Националния съвет по опазване на паметниците на културата към Министерството на културата за исторически паметник от национално значение. В СОС вземат решение да бъде извършена цялостна реконструкция и ремонт на обекта. В изпълнение на това решение до 2004 г. в него са инвестирани 1 772 698.60 лева. След завършването му имотът е лицензиран като професионален учебен център за подготовка на охранители. Той е един от първите в страната. Идеята е да се създаде една възможност за успешното развитие на дружеството чрез подготовка и професионално обучение на кадри. Тази идея обаче не се оказва подходяща за управителя Ямаков и не съвпада с търговския му интерес. Според него имотът с това си предназначение би бил неефективен. И без да е обсъждан въпросът за отдаването на целия комплекс, и без разрешение на СОС, по предложение на изпълнителния директор на дружество Егида - София Момчил Ямаков, на 27 септември 2005 г. се взема решение за отдаване под наем на комплекса на фирма Армитекс ООД за срок от 10 години срещу 5000 лв. месечен наем.
Сумата е, меко казано, смехотворна - комплексът е разположен на 2700 кв. м площ, което значи, че е определен наем от 1.85 лв. за кв. метър. В момент, когато цената на един квадратен метър за тази част на София в най-добрия случай е 3-5 евро. Но това не е всичко.
Освен че с този акт управляващият лишава охранителния състав от възможности за нормална подготовка - сега това става в две пригодени стаи в бившето виетнамско общежитие в ж.к.Красна поляна - Ямаков не спира дотук в ухажването на фирма Армитекс ООД.
Екстрите за нея предстоят
От одитен доклад, извършен от Столичната дирекция към Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК), обхващащ периода 01.01.2005 г. - 30.09.2005 г., става ясно, че непосредствено преди да предостави обекта на наемателя, Егида - София е оборудвала обекта с кафе-аперитив, площадка за барбекю, сауна и още подобни екстри, като е доставила и фитнес оборудването за залата. Всичко това е на обща стойност 691 649.18 лева.
Достоен жест в интерес на бъдещото сътрудничество с фирмата
Скандален е фактът, че охранителна фирма Дженерал секюрити, която е конкурентна на Егида, чрез обяви във вестниците набира охранители именно в Гарнизонно стрелбище, като гарантира подготовка, докато служителите на общинската фирма се обучават в мизерни условия. Всъщност собствениците на Армитекс и на въпросната охранителна фирма са едни и същи - Ангел Чобанов и Димитър Хаджиев.
Наемателите се задължават да инвестират около 650 хил. лв. за оборудването на стрелбищния и търговския комплекс, което се изразява в изграждане на система за охрана и наблюдение на сградата и подобряване на инфраструктурата на около обекта, включваща осветление, поддръжка на тревни площи и асфалтиране на алеи. Сериозна сума , като се има в предвид мъгливостта на ангажиментите на наемателя.
Ако човек се опита да направи елементарен анализ на сключената сделка, ще се окаже, че сумите, инвестирани от общинското дружество във въпросния имот по повод дооборудването на обекта, каквото задължение обикновено има наемателят, са всъщност дискаунт на наема. И ако за десет години общинска фирма Егида- София ЕАД ще получи от наеми 600 000 лв., се оказва, че всъщност тя е на загуба с 91 649.18 лева. Единственото, което може би тя ще придобие след края на наемния период, е ново осветление и поддържани градинки и алеи.
Сделка за чудо и приказ
Подобен прийом е използван и при сключване на сделката за отдаване под наем на подлеза на бул. България - ул.Тодор Каблешков на обща площ 5000 кв. м, която също ощетява интересите на дружеството, но в договора за наем са поети такива ангажименти, че той не може да не бъде прекратен поради огромните неустойки , които трябва да бъдат платени. Този договор също е сключен без знанието на кмета и СОС.
Въпреки усилията ни да се свържем с Ямаков той не намери време да..... Дори въпросите, които бяха предварително изпратени на пресаташето му Сияна Гочева, не получиха отговор въпреки нейните усилия да осъществи срещата или поне да получим писмено отговорите за причината и обществения интерес, породили решението за отдаване под наем на този имот, както и защо не е имало конкурс или търг при осъществяване на тази сделка?
Когато Ямаков поема управлението на дружеството през ноември 2004 г., то е финансово стабилно. Резултатите от неговата дейност довеждат са изключителни. Според доклада от проверката на АДВФК те са отрицателни, задълженията по кредити са 840 898 лева. Те също са теглени без знанието и съгласието на Столичната община и Столичен общински съвет. В тази фирма очевидно едноличните решения са на мода.
Всичко това обаче не е достатъчно основание за столичните общинари да потърсят отговорност от изпълнителния директор Ямаков, а още по-малко да предприемат действия за освобождаването от поста му. Внесеният доклад от столичния кмет Бойко Борисов до председателя на Столичния общински съвет за промяна в състава на съвета на директорите на Егида - София ЕАД, в който ясно са визирани основанията за това, не намира подкрепата на общинския съвет. Шефът на Егида продължава да стои бодро на поста си и да се разпорежда по свое усмотрение с имотите, предоставени му за управление.
Дали обаче подобни сделки не би трябвало да станат обект на интерес от други институции, следящи за законосъобразността и ефективността при управление на общинска и държавна собственост...?

Facebook logo
Бъдете с нас и във