Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Официално: Спряха поскъпването на газа с над 20%

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за прекратяване на административното производство по заявлението на „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2020 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Основание за решението на КЕВР е полученото на 1.09.2020 г. писмо от „Булгаргаз” ЕАД с искане за прекратяване на административното производство, поради разпореждане на министъра на енергетиката за извършване на проверка на начина, по който „Булгаргаз” ЕАД е образувал цената на природния газ за септември.

„Булгаргаз” ЕАД поема ангажимента своевременно да уведоми КЕВР за резултатите от извършената проверка и ще входира заявление за утвърждаване на цена, по която общественият доставчик да продава природен газ, считано от 1.09.2020 г.

Във вторник изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов заяви, че тя е поискала природният газ да поскъпне с 20.3%. Енергийният регулатор трябваше да реши днес дали да одобри повишението.Първоначално се очакваше дружеството да поиска повишение на цената с 15 на сто. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във