Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобриха вариант за Лот 3.2 на "Струма“

Висшият експертен екологичен съвет при Министерство на околната среда и водите взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50. За да подпомогнат вземането на решение бяха включени представители на научната общност и други  експерти. 

От ведомството съобщиха, че предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе. Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000.

Процедурата по ОВОС започна през април 2015 г. С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

Източният вариант разделя движението по магистралата на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. Платното в посока Гърция ще преминава по съществуващия сега път Е-79, а за София - по нов терен на изток от Кресненското дефиле. Разбира се, предвижда се рехабилитация и укрепване на Е-79, като се включат и различни мерки за опазване на биологичното разнообразие. Точно преди Кресна едното платно на автомагистралата ще се отделя на изток и ще обхожда града, докато сега целият трафик, дори тежкотоварният, минава между къщите. Плановете са "околовръстното" на Кресна да има четири тунела с обща дължина 1266 м, един виадукт (316 м), два моста, както и седем надлеза и подлеза. Ще са необходими и 245 м подпорни и укрепителни стени.

Платното от Кулата за София ще започва на 100 м след пресичането с жп линията за мина Ораново. Оттам ще минава вляво от сегашното шосе, след което ще тръгва на югоизток успоредно на река Градевска и между кварталите на Симитли "Ораново" и "Дълга махала". После ще пресича второкласния път за гр. Гоце Делчев и ще навлиза в планинския скат. Там ще бъде прокопан тунел с дължина 350 м, а веднага след него ще има виадукт. По-нататък трасето ще обхожда село Полето, ще пресича пътя за Брежани и ще преминава над притока на р. Брежанска. На това място ще започва и дългият 1130 м тунел. След преминаването западно от селата Ракитна и Мечкул и източно от с. Стара Кресна постепенно шосето ще се измества още повече в източна посока към съществуващия път за с. Влахи. По цялата тази дължина е предвидено изграждането на 18 виадукта с обща дължина 5087 м, пет тунела (4200 м), един мост и 11 надлеза и подлеза. Важна подробност е, че ще има напречни връзки между двете платна, като за целта ще се използват съществуващите пътища. Предвидени са общо пет пътни възела - "Симитли", "Полето", "Мечкул", "Стара Кресна" и "Кресна". Приблизителната дължина на тази част от аутобана ще е 24 километра.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във