Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОДОБРИХА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Комисията за финансов надзор е одобрила на първо четене (в петък, 12 май) промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Чрез тях българското законодателство в сферата на капиталовия пазар ще се синхронизира с европейското. Очаква се текстовете да минат през парламента през септември. Най-големите новости в обновения норматив са свързани с разширяването на дефиницията ценни книжа и финансови инструменти, като към тях вече ще се включват и деривативните инструменти. Друга промяна е свързана и с местата, на които може да се търгува с ценни книжа. Освен на БФБ-София тя ще може да се извършва и другаде, стига участниците да имат равен достъп до системата и за сделките да се разпространява информация. Друга промяна в ЗППЦК предвижда на инвестиционните посредници да се разреши да търгуват и с деривативи като фючърси и опции върху стоки, петрол, злато, което по сега действащото законодателство им е забранено. Законът е изпратен за съгласуване в Министерството на финансите, а се очаква тази седмица да бъде предоставен и на играчите на капиталовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във