Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобриха актуализираната национална научна програма „Петър Берон и НИЕ“

Министерският съвет одобри актуализираната Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (ННП Петър Берон и НИЕ).

Програмата бе приета още през 2018 г. Изпълнява се на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“, а се наблюдава и координира от Министерството на образованието и науката. Нейният срок на изпълнение е 7 години, като бюджетът за първата година е 1 300 000 лв., и може да нарасне до 1 900 000 лв. за всяка следваща година.

През 2019 г. са финансирани 7 от 13 подадени проектни предложения на обща стойност 420 000 лв. с двугодишен период на изпълнение. Актуализацията на програмата се наложи, тъй като при изпълнението на първата й година се установиха някои несъвършенства, които са причина за малкия брой ч-подадени и финансирани проекти. С приемането на предложените промени се очаква това да се промени и да се повиши броя на участващите в конкурса по програмата проектни предложения.

С обновяването се предлага освен стандартните грантове по европейската процедура Мария-Склодовска Кюри - Индивидуално финансиране - Стандартен грант да бъдат включени като допустими по програмата и реинтеграционните - Мария-Склодовска Кюри - Индивидуално финансиране - Реинтеграционен грант, оценени с не по-малко от 80% от максималния точков актив по съответната процедура.

Предлага се също така всички проектни предложения по грантовете, получили по европейската процедура повече от 80 т., да се финансират директно - без да се класират заедно с подадените на национално ниво.

С приемането на предложените промени се приоритизират проектните предложения оценени високо, но нефинансирани поради недостиг на средства в европейската процедура.

Целта на ННП „Петър Берон и НИЕ" е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие на учени в български висши училища и научни организации, като по този начин емиграция на научен потенциал се замени с взаимноизгодна научна мобилност. Очаква се по този начин да се повиши броя на утвърдените и водещи учени, които не само създават и развиват съвременни научни изследвания, но и въвеждат най-новите научни идеи и постижения в образователния процес във висшите училища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във