Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобриха 6-ото плащане за нощувките на украинските бежанци

Министерският съвет одобри предоставянето на помощ на кандидатите по „Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна“.

Правителството одобри също така допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата.

По шестото поред плащане, обхващащо периода от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 г. са допълнително верифицирани 115 341 броя нощувки с изхранване на стойност 4 613 640 лева без ДДС, респективно 5 010 664.40 лева с включен ДДС.

Приетите актове за одобряване на помощта за кандидатите обхващат целия период на действие на Програмата - от 24 февруари до 31 май по заявленията на заинтересованите лица в трите отчетни периода.

Министерският съвет одобри и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г., отпускайки му допълнителни 9 571 588 лева. Тези над 9.5 млн. лева ще бъдат изплатени на 32 туроператори по мярката за държавна помощ от 35 евро на седалка. Целта на субсидията е да се подпомогне възстановяването на туристическия сектор от пандемията COVID-19.

По мярката чрез Системата за национални инвестиции (СУНИ) са постъпили 139 заявления за отпускане на държавна помощ на стойност 19 350 450 лева. Две от заявленията са оттеглени преди разглеждане от комисията, одобрени са 64 проектни предложения, подадени от 32 туроператори, а други 73 са отхвърлени.

Заявленията са разгледани от комисия с участие на външни експерти, които са изготвили оценки в съответствие с изискванията на нотифицираната от Европейската комисия схема за държавна помощ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във