Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите три министерства

С постановление правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 година. Общата сума на осигурените средства е в размер на 500 000 лева и ще се използват за продължаване на дейности по защита от градушки със самолетен способ. Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на икономиката за 2021 г. С предвиждането на допълнително финансиране за 2021 г. в размер до 4 734 797 лв. ще се осигури бюджетен ресурс, общият размер на който ще позволи да бъдат подпомогнати 19 дружества. Те изпълняват инвестиционни проекти сертифицирани по реда на ЗНИ на обща стойност около 626.88 млн. лв. С тях се предвижда разкриването на около 3 705 нови работни места.

Чрез увеличение на бюджета на Министерството на икономиката за 2021 г. ще се осъществи успешна подкрепа на дружествата, изпълняващи инвестиционни проекти и създаващи значима заетост - сертифицираните по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) инвеститори.

Финансовите стимули по ЗНИ са предназначени за насърчаване на инвестициите на местни и чужди предприятия за изграждане на нови производствени мощности и създаване на дългосрочни нови работни места.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. Средствата в размер на 700 000 лева са за капиталови разходи на Народен театър „Иван Вазов“ – София, необходими за закупуването на техника за художествено осветление и звук.

Facebook logo
Бъдете с нас и във