Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобрени са допълнителни 430 893 лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2019 година. С предоставените 430 893 лв. ще бъде обезпечено изпълнението на ангажиментите на страната ни по Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София.

Споразумението беше сключено на 12 април 2019 г. Ратифицирано е от Народното събрание със закон, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 38 от 2019 г., и влезе в сила на 10 май 2019 г. То предвижда правителството да окаже финансова подкрепа на Международната банка за възстановяване и развитие за дългосрочното позициониране и функциониране на Офиса на Световната банка за споделени услуги и други функции в София за периода на неговото действие на територията на страната и при параметри и условия, съобразени с международните стандарти за обезпечаване функционирането на международни финансови институции от ранга на Световната банка. Същата практика е прилагана и в другите страни, в които Банката има подобни структури и предоставя изнесени дейности.

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във