Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобрени са 21 национални програми за развитието на образованието за 2020 година

Министерският съвет одобри 21 национални програми за развитие на образованието за 2020 година. Целта е чрез тях да се подпомага обучението в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Изцяло нови са четири програми  - „Разработване на учебни помагала и на методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти", „Участвай и променяй — родителят, активен партньор в училищния живот", „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно развитие" и „Изграждане на училищна STEM среда".

Правителството одобри допълнителни 20 000 000 лева от централния бюджет по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнението на  програмата „Изграждане на училищна STEM среда". Програмата е с насоченост в областта на природните науки, дигиталните технологии, инженерното мислене и математиката. Предвижда се създаването на до 160 нови училищни центрове - интегрирана съвкупност от специално оборудвани учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на компетентности в областта на природо-математическите науки.

Тази година действието на програмата „ИТ бизнесът преподава" се пренасочва към бизнеса като цяло и дейностите ще се осъществяват във всички училища с профилирана или професионална подготовка в областта на STEM професии и профили. Програмата ще се нарича „Бизнесът преподава".

В НП „Осигуряване на съвременна образователна среда" също има нови моменти - ще се изпълняват два нови модула. Първият е  „Библиотеките като образователна среда". От образователното министерство си поставят за цел финансирането на поне 50 училищни библиотеки, в които да се създаде среда насърчаваща учениците към четенето.  Вторият нов модул е свързан със създаването на „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". За целта просветното министерство ще отпусне 800 хил. лв., а проектите за детските градините могат да бъдат до 2 500 лв., а за училищата до 3 500 лв.

Надграждане с нови дейности има и в програмите „Успяваме заедно" и „Роден език и култура зад граница". Първата ще се реализира посредством три модула, като новите дейности са обособени в два от модулите - „Иновативна детска градина" и „Обединени за качествено предучилищно образование".

Учителите в чужбина ще бъдат подкрепени с нови два модула са разработени към НП „Роден език и култура зад граница".

Продължава реализирането и на програмата „Иновации в действие", която подкрепя нововъведенията в училищата в страната, споделянето на успешни практики и креативното мислене. Разработен е нов модул „Форуми за иновации в образованието", който предполага по-добро разпространение и прилагане на иновативните практики в българското училище.

Ще продължи изпълнението и на НП „Мотивирани учители", която стартира през 2019 година. В тазгодишната програма ще се обръща особено внимание на необходимостта от мотивирани специалисти в училищата с групи, застрашени от социална изолация. Целта е повишаване качеството на образованието в училищата в уязвими общности, с ученици с ниски резултати и с нисък социално-икономически статус.

Министерството на образованието и науката ежегодно разширява обхвата на националните програми в изпълнение на приоритетите за повишаване обхвата и намаляване броя на напусналите образователната система, за подпомагане на децата и учениците в тяхното развитие, за модернизиране на материалната база и за мотивиране и подкрепа на педагогическите специалисти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във