Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Одобрени са 1,5 млн. лева за национална научна програма

Министерският съвет одобри 1 500 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН) за 2020 г. за финансиране изпълнението на планираните дейностите през първата година на Националната научна програма „Създаване на база данни на кръводарителите в Република България за маркери на трансмисивни инфекции". 

Националната научна програма за създаване на база данни е на обща стойност 4,5 млн. лева и е със срок на изпълнение до 31.12.2022 г. Тя е разработена като продължение на изпълняваната в периода 2018-2020 г. Програмата „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България", по която със средства на МОН са закупени, монтирани, инсталирани и въведени в експлоатация 6 медицинска апарата за извършване на диагностика на трансмисивни инфекции. 

Новата програма е насочена към идентификация и систематизиране на информацията по отношение на разпространението на вирусите на HIV, хепатит В и хепатит С сред кръвните донори, както и оценка на риска на същите вируси сред донорите в България чрез изследване на тяхното разпространение и честота. Двата показателя се допълват, тъй като предоставят информация за миналия и текущия риск от инфекция. Разпространението на трансмисивни инфекции в глобален аспект е от изключителна важност за научните изследвания, тъй като тези инфекции заемат значителен дял в човешката патология, представляват сериозно предизвикателство и имат нов потенциал за епидемично разпространение. Инфекциите предавани по кръвен път, и по-конкретно хепатитните вируси В (HBV), С (HCV) и вирусът на придобития имунен дефицит (HIV) имат способността да предизвикват в редица случаи хронични инфекции с тежки усложнения, затова информацията за тях е крайно необходима. 

Националната научна програма предвижда извършването на 40 000 тествания на година и анализ на натрупаните данни от медицински изследвания и разработване на нови модели и софтуер за обработка на данни. С изпълнението й ще се предостави на научните среди в България достъп до систематизирана информация, която ще може да бъде анализирана, обобщавана и използвана за различни научни цели. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във